Nunciatúra ocenila ľudí, ktorí pripravovali návštevu Svätého Otca 

TK KBS, ml; ml | 13. 10. 2021 13:15Vyše 40 osôb si dnes prevzalo ocenenie za svoju prácu a obetavé úsilie, ktoré prejavili počas príprav septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku. 

Foto: Peter Zimen

Bratislava 13. októbra (TK KBS) Vyše 40 osôb si dnes prevzalo ocenenie za svoju prácu a obetavé úsilie, ktoré prejavili počas príprav septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Predstaviteľov štátu a rozličných občianskych inštitúcií, ako aj predstaviteľov Cirkvi ocenili mesiac po návšteve Svätého Otca na Slovensku v sídle Apoštolskej nunciatúry v Bratislave. V prítomnosti bratislavského arcibiskupa metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislava Zvolenského, košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera a prešovského arcibiskupa metropolitu Mons. Jána Babjaka ocenení prevzali medaily z rúk Mons. Giacoma Giuda Ottonella, apoštolského nuncia, ktorý je na Slovensku najvyšším predstaviteľom Vatikánu.Na úvod Mons. Ottonello všetkých privítal „v dome Svätého Otca na Slovensku“ a zdôraznil uznanie, ktoré chce apoštolská nunciatúra vyjadriť za vysokú profesionalitu i nezvyčajnú obetovasť, ktoré prejavili tak samotní ocenení, ako aj inštitúcie, ktoré reprezentujú. „Vďaka za váš dôverný a hlboký zmysel pre povinnosť i za občianske čnosti, ktoré ste uplatnili v prospech apoštolskej návštevy pápeža Františka a slovenského ľudu," oslovil nuncius prítomných. Vyzdvihol ich každodennú prácu, „často skrytú a nedocenenú“, ktorá je podľa jeho slov „najlepším dôkazom záväzku voči blížnym i neznámym osobám, ktorý ste prijali za svoj.“ Podľa nuncia je toto odovzdanie pápežských medailí „dôležité ocenenie, ktoré má byť verejným svedectvom o službe, ktorú excelentne vykonala skupina príkladných občanov, pochádzajúcich z celého Slovenska, a ktorá obohatí vaše mimoriadne „služobné záznamy“, ktorých ste protagonisti.“Laureátov ocenili v troch skupinách: pápežskou medailou k návšteve Svätého Otca na Slovensku a bronzovou a striebornou medailou roku pontifikátu pápeža Františka. Ocenené boli tieto osoby: Monika Hricáková, Adriana Čurajová, Viktória Žolnová, Pavol Juhaščik, Jana Sedláková, Katarína Palčeková, Michal Filčík, Andrej Habai, Martin Strižinec, Anton Šafárik, Martin Královič, Peter Ďuriš, Michal Fajin, Miroslav Šandrik, Peter Slepčan, Peter Bešenyei, Pavol Mikula, Vladimír Kiš, Tibor Hajdu, Jozef Kmec, Ľubomír Petrík, Jaroslav Rezník, Štefan Dobák, Dašena Micovčinová, Frencien Bauer, Radoslav Reguli, Milan Marko, Jaroslav Židek, Tibor Čierny, Ján Fusek, Marko Durlák, Ivan Ružička, Martin Kramara, Július Jakab, Metod Špaček, Roman Roth, Marek Moncman, Jana Maškarová, Rastislav Bartakovič, Ľuboš Vlček a Jaroslav Hercog. Za KBS sa na záver prihovoril arcibiskup Zvolenský. „Chcem poďakovať vám osobne a všetkým vaším spolupracovníkom, ktorí ste sa vložili do prípravy a celého priebehu návštevy,“ uviedol arcibiskup Zvolenský. „Veľmi si vážime, že ste svoj čas a svoje schopnosti dali do služby historickým duchovným udalostiam a vložili ste obetavo svoj osobný príspevok. Som presvedčený, že dnešné stretnutie vďačnosti a predovšetkým uvedomenie si posolstiev, ktoré nám zanechal Svätý Otec František, bude pre nás všetkých, vždy znova, zdrojom dobrej motivácie a duchovnej sily,“ uviedol predseda KBS. 

 K správe bolo vydané FOTO. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022