Jezuiti budú mať novokňaza, v sobotu ho vysvätí v Trnave Cyril Vasiľ

TK KBS, jez, ml; pz | 08. 04. 2021 10:04Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej bude mať novokňaza, vysviacku príjme Martin Benko SJ.

Foto: jezuiti.sk

Bratislava/Trnava 8. apríla (TK KBS) Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej bude mať novokňaza. Kňazskú vysviacku príjme Martin Benko SJ.„S radosťou vám oznamujeme, že náš spolubrat Martin Benko SJ príjme 10. apríla o 10:30 kňazskú vysviacku v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. Svätiteľom bude arcibiskup Cyril Vasiľ SJ," uviedli jezuiti. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť bude konať iba v úzkom kruhu najbližších. Vysviacku bude možné sledovať online na YouTube kanáli. „Budeme radi, ak sa aspoň takýmto spôsobom spojíte v duchu s nami a podporíte Martina svojimi modlitbami," dodali jezuiti.Počiatky jezuitskej rehole siahajú do čias konverzie sv. Ignáca z Loyoly, ale najmä do roku 1534. Spolu so sv. Ignácom z Loyoly zložilo šesť jeho priateľov v Kaplnke sv. Dionýza na parížskom Montmartre 15. augusta 1534 doživotné sľuby čistoty, chudoby a misionárskeho pôsobenia vo Svätej zemi.  Na Slovensko bola rehoľa uvedená v roku 1853 v Trnave. O rok neskôr prišli jezuiti aj do Bratislavy.Dnes vo viac ako 60 krajinách jezuiti majú viac než 800 škôl a univerzít. Okolo 16 000 jezuitov pôsobí v 130 krajinách. Keďže sa Spoločnosť nezameriava len na určité a presne stanovené úlohy, jezuiti pracujú v rôznych apoštolátoch: misie, veda, vzdelávanie, duchovné cvičenia, pomoc utečencom, ekumenizmus. Jezuitom je zverená pápežská hvezdáreň, taktiež Radio Vaticana a CTV – „Centro televizivo vaticano. A množstvo jezuitov pracuje v televízii, rádiu, filme a v tlači (zdroj: jezuiti.sk).
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021