Publikácia o Benediktovi XV. vyšla aj s príspevkom historika Hromjáka

TK KBS, ae, ml; pz | 14. 01. 2021 11:12Bratislava 14. januára (TK KBS) Benedict XV. a pope in the world of the ´useless slaughter´ (1914 – 1922) [Benedikt XV.; pápež, vlastným menom Giacomo della Chiesa vo svete zbytočného krviprelievania] je prvou významnou kolektívnou publikáciou o tzv. zabudnutom pápežovi. Tak označuje historiografia významný pontifikát pápeža Benedikta XV., ktorého podstatná časť sa odohrávala v tieni 1. svetovej vojny. Publikácia, ktorá vyšla v roku 2017 v prestížnom talianskom vydavateľstve il Mulino, vyšla v týchto dňoch v anglickej mutácii.

Ide o dielo, ktoré prvýkrát komplexne mapuje tento pontifikát z celosvetového hľadiska a je výsledkom bádateľskej vedeckej činnosti historikov z celého sveta, ktorí na konferencii (3.- 5. 11. 2016) v reprezentatívnych priestoroch renesančného paláca Palazzo Fava v talianskej Bologni predniesli svoje príspevky k téme. Organizátormi tejto ojedinelej konferencie svetového významu, ktorá sa konala pri príležitosti 100. výročia vydania Nóty Benedikta XV. z 1. augusta 1917 za prítomnosti štátneho sekretára Vatikánu kardinála Pietra Parolina pod záštitou talianskej vlády, Historicko-vedeckej rady pre výročia národného významu v Ríme bol významný taliansky historik Alberto Meloni.

O význame tejto publikácie svedčí vydanie tejto anglickej verzie monografie, kde medzi príspevkami prestížnych historikov z Talianska, Francúzska, Portugalska, Nemecka, Veľkej Británie, Belgicka, Poľska, USA, Kanady, Brazílie a Turecka sa nachádza aj príspevok historika Ľuboslava Hromjáka, absolventa Pápežskej Gregoriánskej univerzity v Ríme, ktorý v súčasnosti prednáša na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Spišskom Podhradí.

Vo svojej vedeckej štúdii Dr. Ľuboslav Hromják analyzuje začínajúci náročný vzťah Svätej stolice a mladej Československej republiky, v ktorom sa odohrával v troch fázach intenzívny, tzv. Kultúrny boj, v ktorom si Katolícka cirkev hľadala svoj životný priestor na realizáciu svojho poslania vo svete a v ktorom slovenskí katolíci zohrali nezastupiteľnú úlohu. Najmä so zreteľom na reálnu hrozbu vzniku národnej cirkvi.

Monografia o pápežovi Benediktovi XV. vyšla v dvoch zväzkoch: v pôvodnej talianskej verzii, ako aj v aktuálnej anglickej verzii, ktorú v tomto období vydalo prestížne kresťanské vydavateľstvo Brepols.   

TK KBS informovala Andrea Eliášová


[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021