Uplynulo sedemdesiat rokov od druhého zatknutia biskupa Vojtaššáka

TK KBS, dka; ml | 15. 09. 2020 13:05Spišská Kapitula 15. septembra (TK KBS) Pripomíname si 70. výročie druhého zatknutia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Informovala o tom Spišská diecéza.

"Rok 2020 sa zapíše do dejín ako rok pandémie COVID 19. Popri starostiach spojených s vírusom, ktorý sužuje ľudstvo, by sme nemali zabúdať na naše významné osobnosti, ktoré žili v ťažkých časoch a ktoré, ako veríme, sa za nás prihovárajú a pomáhajú nám prekonávať rôzne životné úskalia. Práve rok 2020 je rokom viacerých spomienok na jednu z týchto osobností -  Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, spišského diecézneho biskupa," uvádza na svojej stránke dieceza.kapitula.sk.

Biskup Ján mal veľkú úctu k Sedembolestnej Panne Márii. Málokto vie, že vďaka nemu sa po Loretánskych litániách môžeme modliť modlitbu: oroduj za nás, Matka sedembolestná..., že vďaka nemu sa Sedembolestná stala patrónkou Slovenska. A práve na Slávnosť Sedembolestnej sa začína jeho kalvária, na ktorej mu zaiste veľkou oporou bola Bolestná Matka Mária. Štátna moc sa chcela zbaviť odvážneho pastiera a znemožniť jeho meno v národe. Hľadala každú možnú príležitosť, ale bála sa reakcie ľudí, ktorí verili svojmu pastierovi a stáli pri ňom.

"Pod zámienkou kňazského stretnutia ho večer 15. septembra 1950 zobrali do auta, kde mu oznámili, že je v mene republiky zatknutý. Nasledovalo bolestné vypočúvanie v povestnej pražskej Ruzyni, zmanipulovaný proces a odsúdenie v roku 1951, dlhé roky väzenia. Ťažko je pre nás predstaviť si, čo všetko musel znášať vo väzení, čomu bol vystavený, čo cítil nevinný človek, ktorého česť a dobré meno pošliapal štátny súd. Napriek tomu biskup Ján Vojtaššák ostal vždy verný Bohu a pravde. Stal sa otcom všetkých nespravodlivo odsúdených. Dodával nádej tým, ktorí nevinne trpeli. Utrpenie ho nezlomilo, ale dalo mu vnútornú silu," píše diecéza na svojej webstránke.

Prinášame i ďalšie dátumy spojené s rokom 2020 a biskupom Vojtaššákom

Pred 75 rokmi 5. mája 1945 sme si pripomenuli 75 rokov od jeho prvého zatknutia hneď po skončení druhej svetovej vojny. Biskup Ján Vojtaššák bol najprv internovaný v Spišskom Štiavniku, potom odvezený na vyšetrovanie do Bratislavy a napokon 28. novembra 1945 prepustený. Dôvodom jeho zaistenia a internácie bol fakt, že sa otvorene postavil proti poštátneniu cirkevného školstva na Slovensku a jeho členstvo v Štátnej rade Slovenskej republiky, ústavného orgánu bez faktických právomocí. V novembri 1945 sa biskup Ján Vojtaššák vracia opäť na Spišskú Kapitulu. 

Dňa 4. augusta 2020 sme si pripomenuli 55.výročie smrti Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka. Biskup Vojtaššák bol prepustený z väzenia v roku 1963 na prezidentskú amnestiu. Vo väzení strávil celkovo 11 rokov. Ako 86 ročný starček prichádza do Oravskej Lesnej k svojmu synovcovi farárovi Tomášovi Vojtaššákovi dúfajúc, že na rodnej Orave bude môcť prežiť jeseň svojho požehnaného života. Avšak po pár dňoch sa dozvedá, že štátna moc z obavy, aby nemal vplyv na svojich diecézanov a kňazov, mu určila iné miesto pobytu. Preto musel s bôľom v srdci zanechať rodný kraj a posledné roky života prežiť v nútenom exile ďaleko od svojej diecézy a domoviny v Senohraboch pri Prahe, v charitnom dome pre kňazov. Zomrel v v nemocnici v Říčanoch 4. augusta 1965.

27. septembra 2020 si pripomenieme 30.výročie úplnej rehabilitácie Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka. Otázka rehabilitácie biskupa Vojtaššáka bola spojená s rehabilitáciou ďalších dvoch s ním odsúdených biskupov Michala Buzalku a Pavla Gojdiča. Príslušný rehabilitačný súd – Krajský súd v Košiciach – v rehabilitačnom konaní konštatoval, že všetci traja biskupi podľa zákona o súdnej rehabilitácii č. 119/1990 Zb. „sú účastní rehabilitácie zo zákona“. Preto uznesením zo dňa 27. 9. 1990 rozhodol o zrušení rozsudku z roku 1951 a zároveň zastavil trestné stíhanie pre zločiny, uvedené v rozsudku. Tak sa po dlhých štyroch desaťročiach vrátila česť biskupovi Vojtaššákovi. Napriek tomu sa ešte aj dnes nájde dosť tých, ktorí majú jednostranne negatívny pohľad na biskupa a čerpajú svoje poznatky s lživých, dávno vyvrátených obvinení.  

Posledným Vojtaššákovským výročím je 16. december 1920, keď si pripomenieme 100. výročie od menovania Božieho sluhu Jána Vojtaššáka za spišského diecézneho biskupa. Po vykonaní potrebných krokov a po vypočutí mienky konzistória 16. decembra 1920 vydal pápež Benedikt XV. dekrét o menovaní Vojtaššáka, riaditeľa diecéznej kancelárie a rektora seminára v Spišskej Kapitule, za spišského biskupa. Ján Vojtaššák prijal biskupskú vysviacku 13. februára 1921 v Nitre spolu s biskupmi Mariánom Blahom a Karolom Kmeťkom. Bol dobrým pastierom zvereného stáda. Neľakal sa prekážok. Bol asketický, priamy a rázny, no vždy milujúci otec.  

-

Zdroj: dieceza.kapitula.sk[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021