Deti z komunity v Stropkove napredujú aj vďaka komunitnému centru

TK KBS, shr, ml; pz | 06. 08. 2020 11:38Stropkov 6. augusta (TK KBS) V Komunitnom centre v Stropkove, ktoré spravuje Arcidiecézna charita Košice, si pre rodiny s predškolákmi pripravili športové dopoludnie s názvom "Zahrajme sa spolu". Prostredníctvom športových i zábavných hier utužili vzájomné vzťahy v komunite, rodinnú i priateľskú súdržnosť a sociálnu inklúziu.

Aj počas prázdninového obdobia sú dvere Komunitného centra v Stropkove otvorené pre všetkých. Príjemným obohatením aktivít bol športový deň so zameraním na matky s deťmi, ktoré v septembri nastupujú do školy. Práve doobedňajší program Komunitného centra v Stropkove je zameraný na deti v predškolskom veku. Prácou v centre sa snažia týchto najmenších pripraviť do prvého ročníka, aby sa lepšie adaptovali v rámci vzdelávacieho procesu. To sa charite darí aj vďaka dlhoročnej spolupráci s Caritas Austria v rámci projektu "Pracujeme na sebe, chceme byť lepší v škole."

Práca nie je zameraná len na deti, ale aj na ich rodičov. "Pracujeme s celou rodinou. Rodičom detí navštevujúcim centrum vysvetľujeme dôležitosť vzdelania. Motivujeme mamičky, aby s deťmi pracovali aj doma, pretože výchovu nezabezpečuje len škola," približuje prácu pani Valéria Cubová. Ako dodáva, stretáva sa prevažne so zodpovednými a starostlivými rodičmi, ktorí pracujú a chcú deťom lepšiu budúcnosť.

Športového dňa sa zúčastnila aj Brenda so svojimi dcérkami. Vďaka šikovnosti si domov odniesli striebornú medailu. Aktivity komunitného centra si pochvaľuje: "Staršia dcérka ide do tretieho ročníka a mladšia v septembri nastupuje do prvého. Do aktivít centra sa zapájame štyri roky, počas ktorých vidím ako moje deti napredujú nielen v škole. Aktivity pre deti sú aj v poobedných hodinách, tak dievčatá majú zmysluplne vyplnený celý deň."

Činnosť Komunitného centra v Stropkove smeruje na pomoc miestnej komunity. Odborní zamestnanci ponúkajú deťom i dospelým šancu pracovať na sebe. "Výsledky 17-ročnej práce vidíme každý deň. Príkladom sú mamičky, ktoré navštevovali centrum ako školáčky a dnes k nám chodia už so svojimi deťmi. Deti dosahujú dobré výsledky a sú vzorom aj pre svojich kamarátov," opisuje výsledky práce odborná garantka Komunitného centra v Stropkove Beáta Vožná.

Komunitné centrum Stropkov poskytuje komplexné, odborné a iné činnosti i aktivity jednotlivcom, rodinám ako aj celej komunite takmer 20 rokov. Jeho poslaním je prispieť k sociálnemu začleňovaniu sociálne vylúčených osôb na individuálnej a lokálnej úrovni. Vytvárajú priestor všetkým obyvateľom komunity na zlepšenie kvality života, elimináciu sociálneho vylúčenia, hľadanie riešenia nepriaznivej situácie a sebarealizáciu jednotlivcov.

TK KBS informovala Silvia Hrabčáková

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020