Vo Zvolene spomínali na kňaza, ktorý zahynul pri páde lietadla AN 24

TK KBS, ord, ml; pz | 06. 08. 2020 11:24Zvolen 6. augusta (TK KBS) V deň liturgickej spomienky na sv. Jána Vianneya – patróna farárov slúžili v Kaplnke sv. Michala, archanjela na Veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene zádušnú svätú omšu za Mons. Michala Štanga, bývalého generálneho vikára Ordinariátu OS OZ SR, ktorý by v stredu oslávil 60 rokov. Michal Štang tragicky zahynul v januári 2006 pri nehode lietadla AN 24 spolu so 43 slovenskými vojakmi, ktorí sa vracali z mierovej misie KFOR v Kosove.

"Obaja kňazi, každý v svojej dobe a každý svojim spôsobom v neštandardnom a ťažkom prostredí nosili v srdci vernosť Bohu a v skutkoch prejavovali nadštandardnú starostlivosť o zverených ľudí. Na všedný deň nezvyčajne veľký počet zúčastnených je jasným dôkazom, že duchovná brázda ktorú otec Michal vyoral v Zvolene alebo na 3. armádnom zbore, neskôr na veliteľstve vzdušných síl, kde pôsobil ako vojenský kaplán, ale aj v civilnom prostredí "medzi panelákmi" na sídlisku Podborová kde býval, stále, aj po mnohých rokoch, prináša hojnú úrodu," uvádza stránka Ordinariátu OS a OZ SR

Michal Štang sa narodil 5. augusta 1960 v Hnilčíku - Binde. Po štúdiách na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave prijal 14. júna 1987 kňazskú vysviacku. V rokoch 1987 - 1989 bol kaplánom v Rabči na Orave, v roku 1989 kaplánom v Námestove, v rokoch 1991-1996 správcom farnosti v Liptovských Kľačanoch a Liptovskom Svätom Kríži. V roku 1996 bol uvoľnený pre duchovnú službu v Armáde SR, bol prijatý do služobného pomeru v hodnosti major a ustanovený za dekana Veliteľstva 3. zboru letectva a PVO vo Zvolene, neskôr Veliteľstva vzdušných síl OS SR.

V rokoch 2003 - 2004 bol vyslaný do mierovej misie OSN UNMEE v Eritrei, ako vojenský duchovný pre jednotku OS SR. V roku 2004 bol povýšený do hodnosti podplukovník. Od 1. marca 2005 ho ordinár OS a OZ SR vymenoval za generálneho vikára Ordinariátu OS a OZ SR. Zároveň ho menoval administrátorom farnosti sv. Juraja na MO SR a GŠ OS SR v Bratislave.

Michal Štang bol aktívnym kňazom, zvlášť v pastorácií vojenských rodín, detí a mládeže. Zaslúžil sa o rozbehnutie detských letných táborov duchovnej služby, ako prvý z vojenských kaplánov sa zo slovenskými vojakmi pravidelne zapájal do púte mladých z Muráňa do Levoče. Viackrát absolvoval medzinárodnú vojenskú pešiu púť z Varšavy do Čenstochovej v Poľsku. Jeho osobnosť ostane navždy spojená s vojenskou kaplnkou sv. Michala archanjela pri Veliteľstve vzdušných síl SR vo Zvolene, ktorú vlastnoručne vybudoval, zariadil a sprevádzkoval.

Generálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR Michal Štang. 19. januára 2006 tragicky zahynul pri nehode lietadla AN 24 spolu so 43 slovenskými vojakmi, ktorí sa vracali z mierovej misie KFOR v Kosove. Ordinariát OS a OZ SR v osobe vojenského kňaza Michala Štanga stratil obetavého Kristovho služobníka, vynikajúceho duchovného pastiera a organizátora, športovca, turistu, priateľa a jedného z prvých vojenských kaplánov novozaloženej duchovnej služby v Ozbrojených silách SR od roku 1995. Jeho pamiatku pripomína stránka www.stang.sk.

-
Zdroj: Ordinariát OS a OZ SR

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020