Pred druhou návštevou sv. Jána Pavla II. biskupi napísali list veriacim

TK KBS, kjt; ml | 30. 06. 2020 10:25Bratislava 30. júna (TK KBS) Slovensko si pripomína 25. výročie od druhej návštevy Jána Pavla II. Pod Tatry pricestoval v piatok 30. júna 1995. Ako uvádza kniha "Kardinál Jozef Tomko Život v službe evanjelia, ktorú napísal cirkevný historik Marián Čižmár, na návštevu sa zodpovedne pripravovali aj veriaci. Niesla sa v duchu hesla: "Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme" (Gal 5, 25). "Boli to slová programu duchovnej obnovy na Slovensku v roku 1995," uvádza dvanásta kapitola knihy.

Veriacich na túto slávnosť pripravili biskupi Slovenska aj pastierskym listom, v ktorom sa konštatuje, že Svätý Otec príde, aby posilnil vo viere členov Katolíckej cirkvi, no svojou návštevou chce prejaviť úctu všetkým obyvateľom našej lvasti, povzbudiť v živote podľa pravdy a lásky všetkých ľudí dobrej vôle. Takto chápaná návšteva nedovolí, aby ju ľudia vnímali len ako nejakú senzciu či atrakciu.

I keď Svätý Otec si nepraje, any jeho návšteva stála veľké náklady na oltárne priestory či iné veci, predsa - ako zdôraznili biskupi - všetkým záleží na tom, aby taký vzácny hosť, akým je Svätý Otec, bol náležite a dôstojne prijatý. Je preto potrebné pripraviť dôstojné prostredie na slávenie liturgickkých slávností, ktoré bude viesť. Biskupi ďalej pripomenuli, že by nebolo správne malicherne rátať, koľko to všetko bude stáť. "Ak správne využijeme veľký Boží dar návštevy Svätého otca pre duchovnú a morálnu obrodu nášho života, potom sa to nevyhnutne viacnásobne vráti aj v ekonomickej oblasti."

- - - - -

Druhá pastoračná návšteva pápeža Jána Pavla ii. na území Slovenska sa uskutočnila v dňoch 30. júna až 3. júla 1995. Kardinál Jozef Tomko pre špeciálne číslo vatikánskych novín L’Osservatore Romano, ktoré bolo venované návšteve Svätého Otca na Slovensku, priblížil situáciu, v ktorej sa v tomt čase Slovensko nachádzalo:

"Slovensko vyšlo akoby z nočnej mory. Štyridsať rokov útlaku a prenasledovania zredukovalo hierarchiu na dvoch biskupov; všetci rehoľníci a tiež rehoľnice boli hatení, určení k vymretiu v sústreďovacích kláštoroch, počet seminaristov regulovaným zásahom ateistického režimu, prijatých komunistickými funkcionármi do jediného seminára v Bratislave; Slovensko s viac než jednou generáciou, ktorá bola systematicky vychovávaná v ateistickej ideológii od materskej škôlky, vyrastajúc bez náboženskej literatúry alebo kultúry, ktorá je iná než tá oficiálna.

Po piatich rokoch sa ten istý pápež vráti na Slovensko, ktoré sa predstavuje v značne zmenenej situácii. Po pokojnom, i keď nie bezbolestnom rozdelení je Slovensko počnúc 1. januárom 1993 nezávislé a snaží sa nájsť si svoje miesto v Európe. Iste, ťažkosti a riziká nechýbajú. Progres, ktorý prichádza zo Západu, prináša predovšetkým to, čo je viac negatívne než pozitívne, predovšetkým v morálnej oblasti. Slovenský ľud môže nájsť veľkú pomoc vo svojich kresťanských koreňoch, ktoré sú zviazané s famóznymi apoštolmi Slovanov, sv. Cyrilom a Metodom. Slováci sa cítia byť zvláštnym spôsobom priamymi duchovnými synmi a dedičmi ich evanjelizácie, založenej na inkultúrácii. Dnes sa cyrilo-metodská tradícia tiahne cez celé slovenské dejiny a zmienka o nej vošla aj do Ústavy Slovenskej republiky. Cyrilo-metodská tradícia je národné dedičstvo viac než náboženské. Katolícka cirkev môže čeliť novým problémom tým, že sa vracia k tým koreňom, no s novou kreativitou a dynamizmom."

Kardinál Tomko poukázal na dobré stránky situácie Katolíckej cirkvi na Slovensku. Po páde komunistickéo režimu sa kňazské povolania strojnásobili, a popri bratislavskom seminári je na Slovensku ďalších päť nových. Tiež aj povolania pre rehoľný život vzrastajú. Všetkých sedem diecéz má svojich biskupov a niektoré aj pomocných biskupov, spolu je na Slovensku 15 biskupov. Najnovšie bola popri Bratislavsko-trnavskej cirkevnej provincii pápežom zriadená druhá cirkevná provincia na východe Slovenska so sídlom v Košiciach.

Počas prvej návštevy v Bratislave v roku 1990 Svätý Otec požehnal asi 200 základných kameňov pre novostavby kostolov, ktoré sú už vďaka obetavosti veriacich postavené. Kardinál Tomko konštatoval, že sa na Slovensku formuje generácia dobre formovaných laikov, vznikajú náboženské a kultúrne iniciatívy pre rodiny, pre mládež a vzdelané vrstvy, a tiež sa rozbieha aj misionárske hnutie.Zdôraznil dôležitosť púti, zvlášť k mariánskym svätyniam, ktoré konali predovšetkým mladí ľudia napriek zákazom a a rozličným prekážkam. Takto pripravené Slovensko mohlo s radosťou očakávať a tiež aj privítať pápeža Jána Pavla II.

V hlavnom meste

Svätý Otec priletel na Slovensko v piatok 30. júna 1995 predpoludním. Na bratislavskom letisku ho privítali najvyšší štátni a cirkevní predstavitelia. Vo svojom príhovore povedal: "S pocitmi veľkej radosti vstupujem už po druhý raz na slovenskú zem. Ďakujem vám za srdečné prijatie."

Po pozdrave štátnych predstaviteľov, prezidenta a premiéra, ako aj členov vlády a parlamentu, prítomných občianskych a vojenských predstaviteľov, pápež pozdravil kardinála Jána Chryzostoma Korca, SJ. Potom zvlášť pozdravil kardinála Jozefa Tomka. Povedal: "Pozdravujem kardinála Jozefa Tomka, ktorý pochádza z tejto krajiny a je mojím verným spolupracovníkom." Po príhovore Svätého Otca vzácneho hosťa na slovenskej pôde privítal trnavský arcibiskup metropolita Ján Sokol.

Svätý Otec sa potom odobral do Dómu sv. Martina v Bratislave, kde bolo stretnutie s kňazmi, seminaristami a rehoľnými osobami. Aj tu, v starobylom chráme Svätý Otec povedal: "Pozdravujem ctihodných kardinálov Jána Chryzostoma Korca a Jozefa Tomka, ako aj pomocných biskupov miestneho arcibiskupa a ostatných prítomných biskupov."

Stretnutie s mládežou v Nitre

Nitra patrí medzi najvýznamnejšie miesta kresťanskej viery nielen Slovenska. Je sídlom najstaršej diecézy v strednej Európe. Z príležitosti 1100. výročia zriadenia Nitrianskej diecézy pápež Ján Pavol II. napísal vtedajšiemu nitrianskemu biskupovi Jánovi Pásztorovi list, v ktorom píše:

"Táto milá spomienka nech uistí vás i všetkých veriacich na Slovensku o mojej láske, o mojej starostlivosti o vás, o mojej modlitbe za vás. Pápež vás miluje, buďte si tým istí. Pápež sa modlí za vás, trpí s vami, dúfa spolu s vami. Boh bol vždy s nami. Buďte teda plní radosti a dôvery. Moji najdrahší, koľko vecí by som vám chcel povedať! Čítajte ich v mojom srdci, čítajte ich vo svojich svedomiach. Udržujte si viru a odovzdávajte ju deťom."

Táto túžba pápeža Jána Pavla II. sa vyplnila. Popoludní 30. júna 1995 Svätý Otec navštívil starobylú Nitru, kde sa na širokej pláni za krásneho počasia uskutočnilo stretnutie s mládežou. Desaťtisíce mladých ľudí tu stáli pred pápežom plní nadšenia a radosti, ktorú pápež spomenul v liste nitrianskemu biskupovi pred pätnástimi rokmi.

Svätého Otca v Nitre privítal jej hlavný duchovný pasiter, kardinál Ján Chryzostom Korec. Na tribúne stál aj druhý slovenský kardinál, Jozef Tomko. Bolo to zvlášť radostné, emóciami nabité stretnutie, čo sa odrazilo aj na pokojnej a radostnej tvári Svätého otca. Po tomto stretnutí s mládežou Svätý Otec prejavil túžbu navštíviť aj nitriansku katedrálu.

Kardinál Jozef Tomko o tom hovorí: "Ale to Svätému Otcovi nestačilo, spravil čiaru cez cestovné plány a chcel navštíviť katedrálu v Nitre a malý kostolík, kde je základ nášho slovenského kresťanstva. Okrem toho Nitra pre neho veľa znamenala aj pre cyrilo-metodskú tradíciu. Vtedy som mu pripomenul historickú okolnosť, že benediktíni zo Zobora dodávali omšové víno do poľských kláštorov a farností."

-
Zdroj: Kardinál Jozef Tomko Život v službe evanjelia, Marián Čižmár, 2018

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020