Svätca pripomenuli aj z iniciatívy veľvyslanectva Poľskej republiky

TK KBS, msu; ml; pz | 22. 05. 2020 15:20Bratislava 22. mája (TK KBS) Z iniciatívy veľvyslanca Poľskej republiky v Slovenskej republike Krzysztofa Strzałku sa po celom Slovensku 18. mája 2020 konali slávnosti pripomínajúce 100. výročie narodenia svätého Jána Pavla II.

Veľvyslanec sa spolu s predstaviteľmi Poľského inštitútu v Bratislave a predsedom Rady Inštitútu Jána Pavla II. Alojzom Marekom a konateľom a štatutárom Rady inštitútu sv. Jána Pavla II. Igorom Zbojanom zúčastnil na bratislavských spomienkových aktoch. Spolu so starostom Mestskej časti Vajnory Michalom Vlčekom a vicestarostkou Soňou Molnárovou a riaditeľom Poľského inštitútu Jacekom Gajewským spoločne položili kytice pri soche sv. Jána Pavla II. pred Základnou cirkevnou školou vo Vajnoroch, ktorá nesie jeho meno. Následne veľvyslanec, námestníčka riaditeľa Poľského inštitútu Monika Olech a predstavitelia Rady inštitútu sv. Jána Pavla II. položili kvety pod sochou na Námestie Jána Pavla II. v Petržalke.

Riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave Jacek Gajewski položil tiež kvety pred sochou pápeža pred Katedrálnym chrámom sv. Jána Krstiteľa v Trnave, ako aj na nitrianskom hrade. Pri tejto soche, postavenej na pamiatku návštevy sv. Jána Pavla II. v Nitre v roku 1995, sa taktiež konal 17. mája spomienkový akt s účasťou konzula Poľskej republiky Stanisława Kargula, predstaviteľov poľskej menšiny, bývalej mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne SR pri Svätej Stolici Dagmar Babčanovej, ako aj čestnej predsedníčky Rady Ústavu sv. Ján Pavol II. V Bratislave Márie Klobušickej.

Jubileum narodenia pápeža si pripomenuli aj na Katolíckej Univerzite v Ružomberku za účasti jej rektora Jaroslava Demka a honorárneho konzula Poľskej republiky Tadeusza Frackowiaka.

Predstavitelia žijúci v Košiciach poľskej menšiny, na čele s kandidátom na hororárneho konzula Poľskej republiky v tomto meste Konradom Schönfeldom zložili kvety pod sochou pápeža na Námestí Jána Pavla II. v Košiciach.

V Prešove pozvánku od honorárneho konzula Poľskej republiky v Prešove Jána Hudackého pietnu spomienku na sv. Jána Pavla II. prijal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová a dekan rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove Ján Dronzek. Následne pri pápežovej soche inštalovanej v roku 2012 medzi rímskokatolíckym a evanjelickým chrámom v Prešove zapálili sviečky predstaviteľky prešovskej polonistiky doc. Marta Vojteková a doc. Gabriela Olchowa. V mene banskobystrickej polonistiky kvety pri soche pápeža pred Diecéznym centrum Jána Pavla II. v Banskej Bystrici položila lektorka poľského jazyka Bożena Kotula.
 
TK KBS informovala Magdalena Suwara

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020