V Kaplnke Matky vteleného Slova Rádia oslávili rok od jej požehnania

TK KBS, dpa, ml; pz | 22. 05. 2020 14:22Bratislava 22. mája (TK KBS) Rádio Mária si vo štvrtok pripomenulo prvé výročie posvätenia Kaplnky Matky vteleného Slova, ktorú požehnal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Práve vďaka jeho pozvaniu sa otvorili dvere pôsobeniu tohto média na Slovensku.

Dominantou kaplnky je mozaika, ktorá zobrazuje Pannu Máriu ukazujúcu na svojho Syna. „Tento výjav nám všetkým hovorí, že sme dostali Máriu za Matku. Mohli by sme povedať, že to je zmysel Rádia Mária – pozývať ľudí k tomu, aby zotrvávali v modlitbách počas svojho pozemského života s Ježišovou Matkou Máriou,“ poznamenal arcibiskup počas vysviacky a s nadšením vyriekol, že rádio má konečne svoje srdce.

Túto významnú udalosť v kaplnke oslávili svätou omšou, ktorú naživo celebroval riaditeľ rádia, duchovný otec Martin Jarábek. Obetoval ju za všetkých poslucháčov, bez ktorých by nemalo zmysel vysielať, za dobrovoľníkov, bez ktorých by nemal kto vysielať a za dobrodincov, bez ktorých by sa nemohlo vysielať. V úvode bohoslužby sa poďakoval arcibiskupovi Zvolenskému za požehnanie tohto posvätného priestoru a za dar Rádia Mária v našej krajine.

Ako ďalej vo svojej homílii povedal: „Tešíme sa z tohto úžasného veľkého daru. Predovšetkým dnes z kaplnky a štúdia, ktoré bolo tiež požehnané a dnes majú prvé narodeniny. Je to pre nás dnes veľká radosť a slávnosť, ale aj veľká zodpovednosť. Ako povedal v jednom filme český herec: Dúfam, že dôveru, ktorú do mňa vkladáte nesklamem. Tak aj ja chcem povedať, že Panna Mária má v nás dôveru a mi ju nesklameme. Prosme teda našu nebeskú Matku o jej orodovanie.“

TK KBS informovala Daniela Pauhofová

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020