Na slávnosť Zvestovania Pána sa Rádiá Mária zverili Panne Márii

TK KBS, rma; ml | 25. 03. 2020 17:02Bratislava 25. marca (TK KBS) Na slávnosť Zvestovania Pána sa všetky Rádiá Mária každoročne zasväcujú Panne Márii. Aj Rádio Mária Slovensko sa dnes po spoločnej modlitbe so Svätým Otcom Františkom zverilo pod ochranu nebeskej Matky.

- - -

Modlitba zverenia Panne Márii

Raduj sa Panna Mária,

pretože ohlasovanie Božieho Slova sa radostne šíri vlnami éteru do všetkých končín vyprahnutej zeme.

Božie slovo, ktoré sa stalo Telom v tvojom panenskom lone, zasieva radosť a pokoj do ľudských sŕdc. Z tvojho Materinského srdca rozkvitol pre Cirkev veľký dar lásky. Rádio Mária je v Pánovej vinici tvojim malým nástrojom.

Svetová rodina, ktorú si zhromaždila zo všetkých ľudí a národov sa ti zasväcuje a vyhlasuje ťa za Kráľovnú všetkých jeho sŕdc.

Viera a láska, nádej a pokoj sú posolstvom, ktoré tvoje pokorné a verné deti prinášajú svojim bratom a sestrám.

Ó, Panna Mária, zakry svojím plášťom utrpenie sveta. Nech pod ním nájdu útočište chudobní a chorí, osamelí a trpiaci a všetci zblúdení, ktorí hľadajú svetlo. Urýchli milostivý čas, keď tvoje Nepoškvrnené srdce zvíťazí.

Dopraj nám, aby sme ti slúžili obetou nášho života. Aby bola čoskoro celá Zem zaplavená žiarivým svetlom civilizácie lásky.

Kráľovná Rádia Mária, oroduj za nás.

- - -

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020