V službe pomocného biskupa chce Ján Kuboš svedčiť o Božej dobrote

TKKBS, mk, pz, mk; pz | 25. 03. 2020 12:01Spišská Kapitula 25. marca (TK KBS) V službe pomocného biskupa Spišskej diecézy chce napĺňať to, čo si predsavzal pri kňazskej vysviacke - svedčiť o Božej dobrote. TK KBS to sprostredkoval novovymenovaný spišský pomocný biskup Ján Kuboš. Pri príležitosti menovania prinášame jeho prvú reakciu.

- - -

"Ďakujúc Pánu Bohu a rodičom za dar života, s vďakou za dar služobného kňazstva, vďačný diecéznemu biskupovi Štefanovi a pápežovi Františkovi za prejavenú dôveru, vedomý si svojej hriešnosti a svojich limitov, chcem každý deň svojho života na zemi odpovedať na Božiu výzvu Fiat! - Staň sa! - ako odpovedala na Božiu výzvu Panna Mária, pokorná služobnica Pána.

V službe pomocného biskupa Spišskej diecézy chcem v sile Ducha Svätého napĺňať, čo som si predsavzal pri kňazskej vysviacke: byť dôkazom Božej dobroty... (porov. Ž 86, 17)."

Ján Kuboš, novovymenovaný spišský pomocný biskup

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020