Nepočujúci slávili 30. rokov od prvej svätej omše v posunkovom jazyku

TK KBS, smp; ml | 14. 01. 2020 14:30Bratislava 14. januára (TK KBS) V pondelok 13. januára 2020 si spoločenstvo nepočujúcich katolíkov na Slovensku pripomenulo 30 rokov od toho, ako mohli začať naplno prežívať svoju vieru, keď im bola slúžená prvá svätá omša v posunkovom jazyku.

Nepočujúci túto veľkú udalosť v ich duchovnom živote oslávili v nedeľu 12. januára 2020 slávnostnou svätou omšou vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Na slávnosť prišlo cez 80 nepočujúcich z celého Slovenska, ktorí sa prišli spoločne poďakovať Bohu za milosť, že môžu naplno prežívať svoju prítomnosť v spoločenstve Kristovej Cirkvi.

Slávnostnú svätú omšu celebroval br. Silvester Michal Poliak OFM, pri ktorom bolo prítomných ďalších šesť kňazov, ktorí sa nepočujúcim v začiatkoch venovali alebo v súčasnosti venujú (br. Bernardín Šmid OFM, br. Cyril Brázda OFM, vdp. František Bartoš, vdp. Róbert Colotka, vdp. Ľuboslav Farkaš, br. Félix Mária Žiška OFM).

Po svätej omši nasledoval spoločný program v priestoroch františkánskeho kláštora. Tu okrem slávnostného obeda boli odmenení kňazi a viacero nepočujúcich i počujúcich laikov, ktorí sa veľmi horlivým spôsobom venovali a venujú pastorácii nepočujúcich na Slovensku.

"Aj takýmto spôsobom by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili k rozvoju viery nepočujúcich na Slovensku, ako aj slávnostnému priebehu oslávi tohto krásneho okrúhleho výročia. Nech im dobrotivý Pán daruje množstvo milostí a požehnania, a na koniec večný život v jeho spoločenstve," informoval br. Silvester Michal Poliak OFM.

Prvá svätá omša v posunkovom jazyku sa pre nepočujúcich uskutočnila dňa 13. januára 1990 vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Hlavným celebrantom bol br. Bernardín Šmid OFM, pričom svätú omšu do posunkového jazyka tlmočili Beáta Herová a Johana Džadoňová.[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020