K Roku Božieho Slova, ktorý slávime i u nás, pozýva symbolické logo

TK KBS, tk; ml | 08. 01. 2020 11:50Bratislava 8. januára (TK KBS) K Roku Božieho Slova, ktorý slávime i na Slovensku, pozýva symbolické logo. Dominuje v ňom červený kríž so stranami Svätého Písma v štvorfarebnej kombinácii (žltej, zelenej, modrej a červenej) a nápis "Rok Božieho Slova". Ide o kombináciu loga Katolíckej biblickej federácie, ktorá iniciovala, aby sa v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho Slova. U nás tento návrh prijala Konferencia biskupov Slovenska.

"Môžeme povedať, že základom je kríž - symbol Krista, ktorý je pre nás definitívnym Božím Slovom. Slovom, ktoré sa stalo telom. Farby zas odkazujú na stvorenie - ktoré povstáva skrze Božie slovo - a na univerzalitu - pretože ono je pre všetkých," vysvetlil posolstvo loga misionár zo Spoločnosti Božieho Slova P. Marek Vaňuš, SVD. Základné línie prežívania špeciálneho tematického roka je možné nájsť na stránka Katolíckeho biblického diela na Slovensku.

Rok Božieho Slova slávime od Prvej adventnej nedele do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra 2020). Biskupi Slovenska pozvali k jeho sláveniu v pastierskom liste, ktorý sa čítal v kostoloch vlani na začiatku Adventu.

Biskupi v liste uviedli, že nás k tomu "pobádajú" tri podnety. Prvým je tisíc šesťsté výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Druhým podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je 50. výročie Katolíckej biblickej federácie, ktorej riadnym členom je cez Katolícke biblické dielo aj Slovensko.

"Poslaním federácie je šírenie Svätého písma. Prezident federácie, filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol, aby sa od tejto Prvej adventnej nedele až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra 2020) v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho slova – a Konferencia biskupov Slovenska tento návrh prijala," uviedli vtedy v pastierskom liste biskupi Slovenska.

"Tretím a zároveň najsilnejším podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme sa oň viac zaujímali. A napokon ustanovuje tretiu nedeľu Cezročného obdobia ako „Nedeľu Božieho slova“ – (najbližšia bude 26. januára 2020)," uviedli biskupi.


[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020