Portugalská rehoľníčka poďakovala za 70 rokov v službe 7 pápežom

TK KBS, rv cz, jag; ml | 03. 12. 2019 09:41Vatikán 3. decembra (RV CZ) Za 70 rokov služby vo Vatikáne poznala sedem pápežov a v pondelok 2. decembra oslávila svoje deväťdesiate narodeniny. Portugalská rehoľníčka Maria Do Ceu Pereira za ne vzdala Bohu vďaku pri rannej Eucharistii, ktorú pápež František slúžil v Dome sv. Marty.

Ako uviedla pre denník L Osservatore Romano, potom s "obrovským dojatím" pozdravila Svätého Otca a prijala jeho blahoželanie.

Sestra Maria patrí do komunity Františkánok misionárok Panny Márie, ktoré v roku 1926 pozval do Vatikánu pápež Pius XI. "Bola som v neustálom pokluse, možno preto sa doteraz cítim tak mladá," vysvetľuje portugalská františkánka vatikánskemu denníku.

"Do Talianska som prišla ako novicka a keď som zložila sľuby v opátstve Grottaferrata, presťahovala som na najskôr do rímskeho domu našej komunity a neskôr, od septembra 1949, do Vatikánu," pokračuje ďalej. Tu sestra Mária pracovala v práčovni, krajčírstve a kuchyni.

Istý čas svojím spolusestrám spravovala topánky a s dojatím spomína na to, ako sa mohla starať o osobné predmety Pia XII. v dobe, keď bol chorý. Na žiadosť pápeža Pavla VI. sa starala o kardinála Virgilia Noého až do jeho smrti a medzitým pracovala vo vatikánskom Filatelistickom úrade, učila katechizmus v blízkej farnosti a starala sa o pastroáciu portugalskej komunity v Ríme.

"Najkrajším poslaním je ale tichá modlitba za pápeža a cirkev," zveruje sa vatikánskym novinám, ako vtedy, keď v čase Druhého Vatikánskeho koncilu chodievala každé ráno, aby sa modlila za jeho zdarný priebeh.

Deväťdesiatročnú spolusestru do Domu sv. Marty sprevádzala jej predstavená sr. Maria Smolen. Denníku Svätej stolice povedala, že oslávenkyňa je skutočne "srdcom" ich rehoľného domu, pretože svojou jednoduchosťou vytvárala jednotu.

"Je vždy ochotná, vľúdna, láskava i v malých každodenných gestách a tiež telefonicky vypočuje a utešuje ľudí, ktorí potrebujú pozornosť."

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020