Nitra začala Advent sprievodom svetla z hradu do Adventného mestečka

TK KBS, tu; ml | 02. 12. 2019 13:42Nitra 2. decembra (TK KBS) Nitrianske biskupstvo podporilo iniciatívu mesta Nitra a Nitriansky hrad sa tak 1. decembra 2019 stal miestom, kde sa po ranných adventných bohoslužbách v katedrále – Bazilike sv. Emeráma, v podvečer začal sprievod svetla pri príležitosti slávenia prvej adventnej nedele. Pri soche sv. pápeža Jána Pavla II. na nádvorí hradu sa zhromaždilo množstvo pútnikov s kahancami, svietnikmi, či lampášmi, medzi ktorými nechýbali ani malé deti, ktoré čakali na svetlo z prvej adventnej sviece.

V úvode si vypočuli príhovor nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka, ktorý v ňom vyzdvihol skutočný význam predvianočného obdobia a adventného času, počas ktorého sa celý kresťanský svet pripravuje na oslavu sviatkov narodenia Ježiša Krista v judejskom Betleheme. Pripomenul slová sv. pápeža Jána Pavla II., ktorý prirovnal Nitru k Betlehemu kresťanstva na Slovensku a povzbudil prítomných, aby Advent prežili duchovne, zvlášť v našich rodinách.

Na záver požehnal adventný veniec a sviece okolo sochy sv. pápeža Jána Pavla II. a udelil pútnikom svoje požehnanie. Po adventných spevoch katedrálneho zboru Psallite Deo pod vedením Vladímíra Kopca sa za zvonenia zvonov Baziliky sv. Emeráma sprievod vydal na cestu do mesta. Počas nej sa pútnici zastavili pri soche kniežaťa Pribinu, kde si spomenuli na zosnulých, ktorí sa tohtoročných Vianoc už nedožili, a zastavil sa aj pri Nitrianskej galérii pri Župnom dome.

Po príchode na Svätoplukovo námestie sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Adventného mestečka a zapálenie vianočného stromu viceprimátorom mesta Nitra Danielom Balkom za hojnej účasti nitrianskej verejnosti.
TK KBS informoval Tibor Ujlacký

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020