Nitriansky biskup V. Judák konsekroval obnovený kostol v Slepčanoch

TK KBS, tu; ml | 02. 12. 2019 13:05Slepčany 2. decembra (TK KBS) Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák 30. novembra 2019 počas slávnostnej svätej omše konsekroval obnovený filiálny kostol sv. Jána Nepomuckého v obci Slepčany. Celebroval ju spolu s miestnym farárom farnosti Nová Ves nad Žitavou Ľuborom Gálom a kňazmi okolitých farností, za hojnej účasti miestnych veriacich.

Mons. Viliam Judák počas konsekrácie oltára doň vložil relikvie sv. Jána Nepomuckého a sv. Dominika. Obec Slepčany je rodiskom nitrianskeho biskupa, neskôr arcibiskupa Juraja Selepčéniho, prímasa a miestodržiteľa Uhorska, ktorý sa v tejto starobylej obci narodil v roku 1593. Slepčany sú v súčasnosti filiálkou farnosti Nová Ves nad Žitavou.

Kostol z roku 1883 prešiel za posledné tri roky komplexnou rekonštrukciou. Bol postavený v neoklasicistickom slohu. Pôdorysná forma kostola je jednoloďová s pristavanou sakristiou z južnej a severnej strany, s polkruhovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý nízkou pruskou klenbou dosadajúcou na piliere vystupujúce z obvodového muriva – pilastre. Fasáda je členená lizénami a veža je prestrešená ihlancovou strechou.

Zaujímavosťou je súčasný oltárny obraz s názvom „Oslávenie sv. Jána Nepomuka“, ktorý pochádza z pôvodného oltára dolného kostola Nitrianskej katedrály. Oltár s obrazom bol zrušený pri prenose diela „Snímanie z kríža“, ktoré dal kedysi vytvoriť arcibiskup Juraj Selepčéni (r.1662) – v tom čase nitriansky biskup. Oltárny barokový obraz je do klasicistického priestoru zakomponovaný abstraktným umením – mozaikou dominujúcou priestoru svätyne i celého kostola.

TK KBS informoval Tibor Ujlacký

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020