Predsedníctvo Rady európskych biskupských konferencií v Bratislave

TK KBS, ml; ml | 02. 12. 2019 12:45Bratislava 2. decembra (TK KBS) Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorý sídli na Kapitulskej ulici v Bratislave, privítal významných hostí. V jeho priestoroch dnes zasadá predsedníctvo Rady európskych biskupských konferencií (CCEE), ktorá sídli vo švajčiarskom St. Gallene.Do hlavného mesta pricestoval súčasný predseda CCEE, ktorým je taliansky kardinál Angelo Bagnasco, arcibiskup Janova. Prítomní sú aj obaja podpredsedovia, britský kardinál Vincent Nichols a predseda Konferencie biskupov Poľska, arcibiskup Stanislav Gądecki. V predsedníctve je aj generálny sekretár CCEE, slovenský kňaz Martin Michalíček a vicesekretár Antonio Ammirati.Rada európskych biskupských konferencií vznikla v roku 1971 a aktuálne spája všetkých 33 predsedov episkopátov európskych krajín, ako aj hierarchov, ktorí sú jedinými ordinármi v krajinách, kde nie sú biskupské konferencie. Sem patria arcibiskupi Luxemburska, Monaka, cyperský maronitský obrad, biskup z Kišiňova v Moldavsku a gréckokatolícky eparcha Mukačeva zo Zakarpatia na Ukrajine.

Od roku 2016 je predsedom kardinál Angelo Bagnasco, arcibiskup Janovský a podpredsedami sú kardinál Vincent Nichols, arcibiskup z Westminsteru a arcibiskup Stanisław Gądecki, metropolita v Poznańi, predseda Konferencie biskupov Poľska.CCEE má za cieľ rozvíjať hierarchickú jednotu, ale tiež jednotu so Svätým Otcom, v súlade so zásadou: „cum et sub Petro” (spolu s pápežom a pod pápežom). Medzi dôležité úlohy CCEE patrí aj predstavenie novej evanjelizácie na území Európy, podpora ekumenickej spolupráce v Európe, ako aj rozvoj vzťahov s biskupskými konferenciami iných kontinentov. Pápež František počas posledného stretnutia s predsedníctvom CCEE zdôraznil, že jej hlavnými cieľmi sú: starostlivosť o prítomnosť viery v Európe, evanjelizácia, ako aj podpora človeka. Dodal, že dnes, vo svete, ktorý nasleduje rozpad je dôležité pomôcť ľuďom nachádzať seba samých a svoju totožnosť, a to nachádzaním Božieho obrazu v človeku.Podobnými kontinentálnymi štruktúrami, s ktorými CCEE spolupracuje sú: Rada biskupov Latinskej Ameriky (CELAM), Sekretariát biskupov Strednej Ameriky a Panamy, Rada biskupov Afriky a Madagaskaru, Federácia Konferenciíe biskupov Ázie a Federácia Konferenciíe katolíckych biskupov Oceánie. CCEE blízko spolupracuje s COMECE teda s Komisiou Konferenciíe biskupovstiev Európskeho spoločenstva (napriek názvu, ktorý má historický pôvod, zvykne sa prekladať Komisie biskupských konferencií EÚ), ktorá zoskupuje vyslancov biskupstievpoverených biskupov biskupských konferencií krajín, patriacich do EÚ.COMECE sa zaoberá najmä sociálnymi otázkami a spoluprácou s Európskou úniou. Spolupráca a vzťahy CCEE s COMECE sú takmer denno-denné, v zmysle výmeny informácií a komunikácie. CCEE spolupracuje tiež s KEK, teda s Konferenciou európskych cirkví, ktorá predstavuje ekumenickú štruktúru, ktorá združuje nekatolícke cirkví.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020