Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy pripravil súťaž Piráti krásy

TK KBS, dly; ml | 08. 11. 2019 12:20Spišská Nová Ves 8. novembra (TK KBS) V pondelok a štvrtok sa konala recitačná súťaž Piráti krásy. Každoročne ju pripravuje Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy.

Súťaž prebiehala v dvoch oblastných kolách – Spiš a Orava – a recitátori súťažili s poéziou a prózou v kategóriách základné a stredné školy. Tento rok sa do súťaže zapojilo 57 žiakov a témou bola Oslava Boha stvoriteľa.

„Touto témou sme chceli poukázať na neuveriteľne kreatívnu lásku Boha, ktorý miluje život a krásu, ktorý miluje človeka a stvoril ho na vrchole svojho božského umenia. Zvlášť v tejto dobe, keď sa svet, príroda i človek ocitajú na pokraji kríz, stále je tu pre všetkých Nádej, ktorou je sám Boží syn. A za túto Nádej chceme ďakovať a oslavovať ju," uviedol Viktor Pardeľ, biskupský vikár pre katolícke školstvo Spišskej diecézy.

Z oblastných kôl napokon postúpilo 16 žiakov do celodiecézneho kola, ktoré tradične prebieha v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule a v ktorom spoznáme víťazov už v najbližšiu stredu 13. novembra 2019.

TK KBS informoval Daniel Lysý

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020