Pripomíname si 10. výročie od vzniku osobných ordinariátov pre anglikánov

TK KBS, ekai, kn; ml | 08. 11. 2019 10:55Vatikán 8. novembra (E-kai/KN) Pred desiatimi rokmi 4. novembra 2009 vydal pápež Benedikt XVI. apoštolskú konštitúciu Anglicanorum coetibus, ktorá umožňovala vytvorenie osobných ordinariátov pre anglikánov, ktorí chcú vstúpiť do úplného spoločenstva s Katolíckou cirkvou. Celkovo ordinariáty pre bývalých anglikánov majú 11 600 veriacich a vyše 180 kňazov.

Odvtedy boli vytvorené tri takéto ordinariáty. Ako prvý v januári 2011 bol zriadený Ordinariát Panny Márie z Walsinghamu pre Anglicko a Wales so sídlom v Londýne. V súčasnosti má 3 500 veriacich, ktorým slúži 90 kňazov. Od začiatku na jeho čele stojí kňaz Keith Newton, bývalý biskup Anglikánskej cirkvi, ženatý a otec troch detí.

V januári 2012 bol zriadený Ordinariát sv. Petra pokrývajúci USA so sídlom v Houstone. Má 6 000 veriacich, medzi ktorými pracuje 75 kňazov. Ordinárom je od roku 2015 biskup Steven Lopes, bývalý zamestnanec Kongregácie pre náuku viery vo Vatikáne.

V júni 2015 bol založený Ordinariát Panny Márie Južného kríža pokrývajúci Austráliu so sídlom v Perth-Highgate. Má takmer 2 100 veriacich, uprostred ktorých vykonáva pastoračnú službu 19 kňazov. Od jeho vzniku je ordinárom kňaz Harry Entwistle, bývalý anglikánsky biskup v Austrálii, ženatý a otec dvoch detí (Zdroje: E-kai / Katolícke noviny).

-
Snímka: Ilustračná

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020