KBS prináša motu proprio Svätého Otca, ustanovil Nedeľu Božieho slova

TK KBS, kbs, ml; pz | 09. 10. 2019 11:42Bratislava 9. októbra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prináša na svojej internetovej stránke www.kbs.sk slovenský preklad apoštolského listu vo forme motu proprio pápeža Františka Aperuit illis, ktorým sa ustanovuje slávenie Nedele Božieho slova. Z talianskeho originálu "Aperuit illis. Lettera apostolica in forma di motu proprio con la quale viene istituita la Domenica della Parola di Dio" dokument preložila Mária Spišiaková.

"Na záver Mimoriadneho svätého roku milosrdenstva som poprosil, aby sme uvažovali nad „jednou nedeľou, celou venovanou Božiemu slovu, aby sme pochopili nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z trvalého dialógu Boha s jeho ľudom“ (apošt. list Misericordia et misera, 7). Venovať jednu nedeľu liturgického roku zvlášť Božiemu slovu značí – oživiť v Cirkvi predovšetkým toto gesto Zmŕtvychvstalého, ktorým pre nás otvára poklady svojho Slova, aby sme sa mohli vo svete stať hlásateľmi tohto nevyčerpateľného bohatstva," vysvetlil zámer pápež František. Nedeľa Božieho slova sa bude pravidelne sláviť v 3. nedeľu liturgického obdobia „Cez rok“.

Dokument Svätý Otec František podpísal 30. septembra, v deň liturgickej spomienky na učiteľa Cirkvi sv. Hieronyma, autora prekladu Svätého písma do latinčiny, označovaného ako Vulgáta.

"Týmto listom by som chcel odpovedať na mnohé žiadosti, ktoré mi prišli od Božieho ľudu, aby sa v celej Cirkvi jednotne slávili úmysly Nedele Božieho slova; a aby sa stalo spoločnou praxou prežívanie momentov, v ktorých sa kresťanská komunita sústreďuje na veľkú hodnotu, ktorú Božie slovo zaujíma v jej každodennom živote. V rozličných miestnych cirkvách existujú mnohé iniciatívy, ktoré čoraz viac sprístupňujú Sväté písmo veriacim, aby cítili vďačnosť za tento veľký dar, no zároveň záväzok žiť podľa neho v každodennom živote a zodpovednosť dôsledne o ňom svedčiť," prihovára sa v liste pápež František.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020