Vladyka Babjak posvätil exteriér a zariadenie chrámu v Abranovciach

TK KBS, gsz; ml | 11. 09. 2019 12:40Abranovce 11. septembra (TK KBS) Na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, 8. septembra posvätil preosvietený vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita obnovený exteriér a nové vnútorné zariadenie (prestol, svätostánok, žertveník, analoje a ikonostas) Chrámu Narodenia Presvätej Bohododičky v Abranovciach. Na úvod ho privítal starosta obce Stanislav Volanský s manželkou a zástupcami mladých farnosti Katarínou Ivaneckou a Marekom Ivaneckým.

Potom nasledovali modlitby posvätenia chrámu a vnútorného zariadenia a následne slávnostná archijerejská svätá liturgia, ktorú s vladykom koncelebrovali 15 kňazi z okolia, rodáci a bývalí správcovia farnosti. Spevom svätú liturgiu doprevádzal bohoslovecký Zbor sv. Romana Sladkopevca.

V homílii arcibiskup Ján povzbudil všetkých prítomných príkladom našej nebeskej Matky, ktorá je vzorom svojho budúceho materstva aj dnes a povzbudzuje nás k úcte voči ľudskému životu vo všetkých jeho formách s odmietnutím neľudských, falošných hodnôt, ktoré sa pretláčajú v dnešnej spoločnosti. Povzbudil prítomný ľud a kňazov k účasti na Národnom pochode za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra v Bratislave.

Po ukončení svätej liturgie správca farnosti Gabriel Székely poďakoval Pánu Bohu a otcovi arcibiskupovi metropolitovi za posvätenie chrámu, pričom spätne sa obzrel na históriu života veriacich v tejto farnosti. Poďakoval aj za obety a úsilie veriacich pri obnove chrámu.

Potom sa poďakoval bývalý správca farnosti Vladimír Sekera Mikluš, súčasný rektor Kňazského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča. Menovite vyzdvihol a za prácu pri obnovení a zhotovení nových ikon poďakoval Emílii Dankovčíkovej z Košíc a za rezbársko-stoláske práce Jozefovi Dvorščákovi z Kokošoviec.

TK KBS informoval Gabriel Székely

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019