Košická eparchia oslávila sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky

TK KBS, tske; ml | 10. 09. 2019 15:56Košice 10. septembra (TK KBS) V Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košicich-Staré Mesto oslávila 7. – 9. septembra Košická eparchia slávnosť tohto chrámového sviatku. V rámci sobotného a nedeľného programu, ktorý vyplnili liturgické modlitby, sa prihovoril aj Marián Kuffa, predstavený občianskeho združenia Inštitút Krista Veľkňaza.

Vyvrcholením slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, na ktorej sa prihovoril protosynkel Košickej eparchie archimandrita Jaroslav Lajčiak. V kázni povzbudil k odovzdávaniu viery, teda skúsenosti so živým Bohom uprostred Cirkvi.

Počas dvojdnia oslávil aj miestny Zbor sv. Cyrila a Metoda pri katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach už 35. výročie svojej existencie. Počas týchto rokov sprevádza spev slávností v košickej katedrále, ale aj na iných veľkých slávnostiach Košickej eparchie. Zbor dirigentsky vedie už 23 rokov Lucia Lovašová.

Slávnosti chrámového sviatku predchádzala celotýždňová duchovná obnova, v rámci ktorej pozvaní kazatelia predstavili osobu Márie a jej úlohu v rámci cirkvi.

-
Snímka: Byzantinos / David Kovac


[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019