O misiách v Bolívii prišiel do Bratislavy porozprávať kňaz Ján Piatak

TK KBS, pmd; ml | 14. 08. 2019 12:25



Bratislava 14. augusta (TK KBS) V národnej kancelárii Pápežských misijných diel (PMD) sa 13. augusta 2019 uskutočnilo stretnutie s Jánom Piatakom. Program začal svätou omšou v takmer dokončenej kaplnke svetla a po nej misionár Ján Piatak porozprával návštevníkom o svojej misionárskej činnosti v oblasti amazonského pralesa pri bolívijských indiánoch. Rozprávanie doplnil pútavými fotografiami.

Pôvodne diecézny kňaz Ján Piatak sa rozhodol zasvätiť svoj život misiám a už štyri roky pôsobí v Bolívii, v jednej z najchudobnejších krajín Latinskej Ameriky.

Bratislava, misionar, Piatak

"Všetci zúčastení horlivo načúvali a v následnej diskusii mali na otca Piataka množstvo otázok. Ukázalo sa, že misia v Bolívii má na duchovný, kultúrny i materiálny rozvoj tie najťažšie podmienky. Práve preto zúčastnení hostia uistili misionára prísľubom svojej duchovnej podpory. O modlitby najmä za nové misionárske povolania v Bolívii prosí duchovný otec Piatak aj vás," informovali Pápežské misijné diela na Slovensku.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019