Po dvoch desiatkach rokov obnovia cez víkend v Hlohovci Zámsku púť

TK KBS, tasr; ml | 14. 08. 2019 10:03Hlohovec 14. augusta (TK KBS) Po dvoch desiatkach rokov obnovia v Hlohovci Zámsku púť. Povedie v nedeľu 18. augusta o 8.40 h od Kostola svätého Michala na námestí na zámok, kde sa na nádvorí uskutoční slávnostná omša s obradom požehnania obnovenej zámockej kaplnky s neskorogotickým reliéfom Narodenie. Hlavným celebrantom bude bývalý hlohovský kaplán, dnes riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave Peter Šimko.

Púte majú v Hlohovci dávnu históriu, ukončili ich v čase, keď bol Hlohovský zámok v dezolátnom stave a neskorogotický reliéf Narodenie musel byť z kaplnky premiestnený. Ide o časť oltára z Dómu svätého Martina v Bratislave, odtiaľ ho v roku 1734 pri prestavbe odstránili. Dnes sa originál nachádza v expozícii stredovekého umenia Slovenskej národnej galérie a v Hlohovci je jeho kópia. Zhotovili ju umelecký rezbár Ľudovít Pisár a akademický sochár Jaroslav Kuba. Výnimočnosť tohto diela si v roku 1995 pripomenulo i Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktoré vydalo známku Majster Narodenia z Hlohovca: Narodenie z Hlohovca, na ktorej je drevorezba zobrazená.

Existencia reliéfu v Hlohovci je doložená už v roku 1780, postupom času sa stal predmetom náboženskej úcty obyvateľov Hlohovca i okolia a pravdepodobne už od 18. storočia sa zámocká kaplnka stala miestom "Zámskej púte", ktorá sa každoročne konala na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta. Na zámok a do jeho kaplnky sa Narodenie vrátilo v závere uplynulého roka, keď prešiel zámok v majetku mesta zásadnou rekonštrukciou (Zdroj: TASR).

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019