Na púti k Matke Božej v Nitre bude aj misijný kríž s relikviami svätcov

TK KBS, nrb; ml | 13. 08. 2019 11:15Nitra 13. augusta (TK KBS) V Nitre sa pri príležitosti sviatku – slávnosti Nanebovzatia Panny Márie v dňoch 15., 17. a 18. augusta 2019 uskutoční tradičná púť k Matke Božej na Nitriansku Kalváriu. Liturgické slávenia v slovenskom i maďarskom jazyku bude dopĺňať bohatý duchovný a formačný program pre deti a rodičov.

Na púť doputuje aj špeciálny misijný kríž, symbol 52. eucharistického kongresu, ktorý sa uskutoční v roku 2020 v Budapešti. Osobne ho požehnal pápež František a sú v ňom uložené relikvie 27 svätcov z nedávnej minulosti i z pradávnych období. Svätí nepochádzajú len z Maďarska, ale z celého bývalého východného bloku. Medzi nimi aj Svätí košickí mučeníci – Štefan Pongrác, Melichar Grodecký a Marek Križin, blahoslavená Sára Salkaházi a blahoslavená Anna Kolesárová.

Na základe duchovných zväzkov kostola Nanebovzatej Panny Márie v Nitre s pápežskou bazilikou Panny Márie Snežnej v Ríme je možné získať pri návšteve chrámu počas všetkých slávností úplné odpustky.

PROGRAM:

Štvrtok 15. augusta 2019:
– 6:30 Svätá omša v slovenskom jazyku, celebruje P. Peter Vagaš SVD, nemocničný kaplán v Nitre (kostol)
– 10:00 Svätá omša v slovenskom jazyku, celebruje P. Pavol Kruták SVD, provinciál Spoločnosti Božieho Slova (kostol)
– 15:00 Eucharistická pobožnosť v maďarskom jazyku (kostol)
– 16:00 Svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje Dr. György Herdics, šéfredaktor maďarského katolíckeho týždenníka Remény (kostol)
– 19:00 Svätá omša v slovenskom jazyku, celebruje P. Igor Kráľ SVD, správca farnosti Nitra – Kalvária (kostol)

Sobota 17. augusta 2019:
– 15:00 Svätá omša za účasti detí, celebruje P. Tomáš Gerboc SVD (kostol)
– 15:00 Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia
– 16:00 Zábavný program pre deti (pastoračné centrum „Skalka“), prehliadka Misijného múzea
– 16:00 DUET tour – Interaktívny workshop: „7 pilierov dobrého manželstva“ s hudobným programom, organizuje Centrum pre rodinu (aula Misijného domu)
– 16:00 Obrad uvítania Misijného kríža s relikviami svätcov (v maďarskom jazyku, poľný oltár)
– 17:00 Svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje Dr. Kornél Fábry, generálny sekretár Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti 2020 (poľný oltár)
– 19:00 Prednáška o úcte k Eucharistii a o eucharistických kongresoch (v maďarčine, aula Misijného domu)
– 19:00 Svätá omša v slovenskom jazyku, celebruje Mons. Marián Šuráb (poľný oltár)
– 20:30 Posvätný ruženec a procesia k Lurdskej jaskyni
– 22:00 Večer Božieho milosrdenstva (duchovné pásmo so spoločenstvom Rodiny Panny Márie)
– 23:00 Svätá omša za účasti novokňazov Spoločnosti Božieho Slova a nitrianskej diecézy

Nedeľa 19. augusta 2019:
– 5:00 Krížová cesta
– 6:30 Svätá omša v slovenskom jazyku, celebruje P. Peter Fillo SVD, misionár na Filipínach
– 8:00 Svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy
– 10:00 Slávnostná svätá omša, celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup
– 15:00 Mariánska pobožnosť s eucharistickým požehnaním

TK KBS informovalo Nitrianske biskupstvo

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019