Ctitelia Panny Márie sú pozvaní na púť k pútnickemu miestu Studnička

TK KBS, nbi; ml | 13. 08. 2019 09:52Nová Ves nad Žitavou 13. augusta (TK KBS) Rímskokatolícky farský úrad v Novej Vsi nad Žitavou pozýva ctiteľov Panny Márie na tradičnú púť k Panne Márie Kráľovnej k pútnickému miestu Studnička, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. – 26. augusta 2019.

PROGRAM:

Sobota 24. augusta 2019:
- 16:00 svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje Mons. Zoltán Ďurčo, biskupský vikár pre veriacich maďarskej národnosti
- 17:00 vysluhovanie sviatosti zmierenia
- 18:30 svätá omša  v slovenskom jazyku, celebruje Milan Polák, farár farnosti sv. Urbana v Nitre

Nedeľa 25.augusta 2019:
- 11:00 pontifikálna svätá omša, celebruje Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup

Pondelok 26.augusta 2019:
- 18:30 svätá omša, celebruje Vladimír Uhrin, farský administrátor farnosti Nitra – Dolné Krškany

TK KBS informovalo Nitrianske biskupstvo

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019