Pozvánka na siedmu pútnickú sobotu s blahoslavenou Annou Kolesárovou

TK KBS, ako; sba; ml | 12. 06. 2019 10:00Vysoká nad Uhom 12. marca (TK KBS) Všetci ľudia dobrej vôle sú pozvaní na siedmu pútnickú sobotu vo Vysokej nad Uhom (15. júna 2019). Prinášame program púte.

PROGRAM:

- 15:00 Hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova.
- 16:00 Krížová cesta za rodiny – Modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci z farnosti Zbudské Dlhé s farárom Petrom Juhásom.
- 17:00 Večeradlo s Pannou Máriou – Pod vedením farnosti Veľký Šariš s farárom Bartolomejom Salancim.
- 18:00 Svätá omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude Jozef Palenčár, farár vo farnosti Kluknava.

Po svätej omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého. Počas svätej omše sa budú spievať piesne z JKS. V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Celý program bude prebiehať vonku v areáli kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Ďalšia pútnická sobota bude 20. júla 2019.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020