Relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej sú už aj v kostole v Beckove

TK KBS, fma; ml | 16. 05. 2019 13:00Beckov 16. mája (TK KBS) Kostol sv. Jozefa v Beckove je ďalším miestom na Slovensku, kde si veriaci môžu uctiť relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej. Uplynulú sobotu 11. mája 2019 ich tam priniesol postulátor kauzy svätorečenia Marek Ondrej. Relikvie prijali počas májového modlitbového stretnutia Modlitby za uzdravenie, ktoré sa konalo vo františkánskom kostole a v priľahlom kláštore na tému "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha".

Ako uviedol postulátor Marek Ondrej, bl. Anka Kolesárová videla Boha a jeho tvár. Nielen vo sviatostiach, ktoré prijala krátko pred smrťou, ale i v ľuďoch, ktorým sa snažila pomáhať. Vidieť Boha si vyžaduje snahu hľadať ho a nájsť ho. K tomu treba mať pokorné a úprimné srdce, ktoré túži po Jeho blízkosti, uviedol.

Beckov, relikvie, Kolesarova

Po slávnostnej svätej omši ku cti bl. Anny Kolesovej nasledovala eucharistická adorácia a prezentácia Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Nasledovala pobožnosť za odprosenie hriechov proti čistote a životu. V krátkom videofilme si tiež prítomní pripomenuli odvážny život bl. Anny a stretnutie ukončili modlitbou chvál.

"Blahoslavená Anna Kolesárová je príkladom nielen pre mladých, ale i pre strednú generáciu," hovorí duchovný správca Centra novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. br. Felix Mária, OFM. "Tu v Beckove sa venujeme strednej generácii a tá rovnako potrebuje príklad odvahy a vernosti. Odvahy byť čistého srdca. Odvahy žiť v Pravde," dodal františkán Felix.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019