V Štefanove na Záhorí bude novéna za rodinu k sv. Jánovi Pavlovi II.

TK KBS, mme; ml | 16. 05. 2019 11:43Štefanov 16. mája (TK KBS) V Štefanove na Záhorí bude piaty ročník novény za rodinu k sv. Jánovi Pavlovi II. Uskutoční sa od 21. do 29 mája 2019. Novéna pozostáva zo svätých omší o 18:00 s pozvanými kňazmi zo Slovenska, Čiech a Poľska. Pred nimi bude každý deň hodinový program pozostávajúci s príhovorov slovanského pápeža, piesní, svätého ruženca s hlasom sv. Jána Pavla II.

Súčasťou novény budú aj tri výstavy. V spolupráci s Poľským inštitútom na Slovensku otvoria na mieste výstavu s názvom "Tu som sa narodil". Výstava bola zapožičaná z rodného domu Karola Wojtylu z Wadowíc. Druhou výstavou je prehliadka drevorezby od majstra Stanislav Kľúčika st. - Krížová cesta s vyobrazením sv. Jána Pavla II. a treťou fotodokumentácia zachytená slovenskými fotografmi počas prvej návštevy sv. Jána Pavla II. v roku 1990 na Slovensku v Bratislave - Vajnoroch.

"Tento svätec „našich dní“, ktorého si Pán povolal na pápežský stolec, výnimočným spôsobom zápasil za nerozlučnosť manželstva a posvätnosť rodiny. Cieľom Novény je pripomenúť a vyzdvihnúť nemennú doktrínu - učenie o rodine a manželstve podľa posynodálnej exhortácie Familiaris constortio a zároveň posvätiť rodinné spoločenstvá modlitbou a sviatosťami," informoval Marián Meňuš.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019