Čínski katolíci sa dožadujú plného začlenenia do všeobecnej cirkvi

TK KBS, rvcz, ml; rp | 15. 05. 2019 15:40



Vatikán/Čína 15. mája (RV CZ) Čínsky denník Global Times vychádzajúci po čínsky a anglicky požiadal o rozhovor vatikánskeho štátneho sekretára, kardinála Pietra Parolina na tému provizórnej dohody medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou o menovaní biskupov. Preklad rozhovorov priniesol aj vatikánsky denník L Osservatore Romano s názvom "S dôverou v ústrety novej fáze spolupráce". Kardinál Parolin poukázal na to, že spomínaná dohoda je nielen výsledkom dlhých rozhovorov, ale aj určitým začiatkom. "Čína a Svätá stolica nevedú dialóg o teórii svojich systémov, ani nechcú otvárať otázky, ktoré už patria do minulosti. Snažíme sa však hľadať praktické riešenia pre život konkrétnych ľudí, ktorí chcú pokojne praktizovať svoju vieru a prospievať svojej vlasti."

Čínsky novinár Zhang Yu a taliansky sinológ Francesco Sisci sa kardinála Parolina spýtali aj na vyskytujúce prejavy odporu k čínsko-vatikánskej dohode. "Kritika a nesúhlas - povedal vatikánsky štátny sekretár - sú v tak zložitých záležitostiach normálne. Nie je divu, že vznikajú v cirkvi, v Číne alebo inde a je možné ich chápať. Zaiste neboli vyriešené všetky problémy. Snažíme sa ich však riešiť naozaj poctivo. Inou vecou sú kritiky, ktoré vyplývajú z predsudkov a pozícií, ktoré sa snažia zachovať starú geopolitickú rovnováhu. Pre pápeža Františka má prebiehajúci dialóg hlavne pastoračný ráz. Katolícke spoločenstvo je svojou povahou globálne, schopné originálne favorizovať hľadanie zmyslu a šťastia, upevňovať hodnotu prináležitosti k špecifickej kultúre a zároveň vnímať všeobecné bratstvo. Ako nedávno zdôraznil jeden čínsky biskup, katolícke komunity v Číne sa dnes dožadujú plného začlenenia do všeobecnej cirkvi, kam chcú prinášať svoje čínske talenty."

Jedna z otázok sa týkala zámeru čínskej vlády sinizovať všetky náboženské vyznania. "Čo si myslíte o inkulturácii a o sinizácii?" - spýtali sa novinári kardinála Parolina. "Inkulturácia je podmienkou dobrého hlásania evanjelia, pretože evanjelium môže priniesť plody len vtedy keď hlása vo svojej rýdzosti a celistvosti a ak žije vo špecifickosti určitej národnej a kultúrnej skúsenosti. Príkladom toho je osoba a dielo Mattea Ricciho. Termíny inkulturácie a sinizácie na seba vzájomne odkazujú, bez toho aby sa miešali alebo si odporovali. Možu byť do určitej miery komplementárne a otvárať na náboženskej a kultúrnej rovine perspektívu dialógu. Povedal by som, že jeho hlavnými protagonistami sú čínski katolíci, ktorí sú povolaní usmerňovať a byť autenticki čínski a celkom katolícki," povedal okrem iného vatikánsky štátny sekretár, kardinál Pietro Parolin pre čínsky denník Global Times.











[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020