Bohoslovecká fakulta UK kondoluje po úmrtí dekana FF UK v Bratislave

TK KBS, bfa, vth, ml; rp | 15. 04. 2019 15:15Bratislava 15. apríla (TK KBS) Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (UK) Vladimír Thurzo prijal so zarmútkom správu o náhlej smrti dekana Filozofickej fakulty UK prof. Martina Slobodníka. "Chceme vyjadriť našu blízkosť a účasť na zármutku jeho rodine a blízkym. V stredu 17. apríla o 12:00 budeme mať svätú omšu so zamestnancami našej fakulty v seminárskej kaplnke na Kapitulskej 26, pri ktorej chceme prosiť za spásu duše zosnulého pána dekana," uviedol na sociálnej sieti dekan Vladimír Thurzo.

Martin Slobodník zomrel vo veku 49 rokov. Bol absolventom Filozofickej fakulty UK. V roku 2007 sa habilitoval na docenta v odbore všeobecné dejiny. "V roku 2016 bol vymenovaný za profesora v odbore orientálne jazyky a kultúry. Venoval sa najmä dejinám čínsko-tibetských vzťahov a náboženskej politike v Číne. V rokoch 1994–2000 pôsobil v Ústave orientalistiky Slovenskej akadémie vied," uvádza sa na webe Filozofickej fakulty UK. V roku 2005 ako štipendista Humboldtovej nadácie absolvoval študijný pobyt na univerzite v Bonne. Získal viaceré domáce i zahraničné granty. V rokoch 2007–2013 bol vedúcim Katedry východoázijských štúdií. Od 1. júna 2013 zastával post prodekana pre rozvoj fakulty a informačné technológie, od apríla 2017 do jeho kompetencie patrili aj medzinárodné vzťahy. Od 1. februára 2019 pôsobil ako dekan Filozofickej fakulty UK.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019