Harmonogram Veľkého týždňa vo Vatikáne a v slovenskom kolégiu

TK KBS, RV jb, ml; rp | 15. 04. 2019 11:25Vatikán/Rím 15. apríla (RV) Prinášame program liturgických slávení Svätého Otca Františka počas ústredných veľkonočných dní a program slávení v slovenskom jazyku na pôde Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Na Zelený štvrtok 18. apríla bude Svätý Otec o 9:30 vo Vatikánskej bazilike sláviť Omšu svätenia olejov (Missa Chrismatis) spolu s členmi Rímskej kúrie a kňazmi Rímskej diecézy. Svätú omšu na pamiatku Pánovej večere (Missa in Coena Domini) bude v ten istý deň sláviť o 16:30 (17:00) vo väzenskom zariadení vo Velletri, 40 km južne od Ríma.

Na Veľký piatok 19. apríla bude Svätý Otec v Bazilike sv. Petra o 17:00 sláviť obrady na pamiatku Pánovho utrpenia. Večer o 21:15 bude v rímskom Koloseu viesť pobožnosť krížovej cesty – Via Crucis.

Na Bielu sobotu 20. apríla bude pápež František predsedať vo Vatikánskej bazilike sláveniu Veľkonočnej vigílie so začiatkom o 20:30. Na Veľkonočnú nedeľu 21. apríla bude Svätý Otec o 10:00 sláviť Eucharistiu na Námestí sv. Petra a na poludnie udelí z loggie Vatikánskej baziliky požehnanie mestu a svetu – Urbi et orbi. Na Veľkonočný pondelok 22. apríla sa pápež o 12:00 pomodlí spolu s veriacimi na Námestí sv. Petra mariánsku antifónu „Raduj sa, nebies Kráľovná“ – Regina Caeli.

Slovenské slávenia v Ríme počas Veľkého týždňa

V Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda (Via Maria Domenica Brun Barbantini 31, 00123 Roma) budú liturgické slávenia v Kaplnke sv. Cyrila a Metoda v týchto časoch:

Zelený štvrtok - 18:00 svätá omša na pamiatku Pánovej večere.
Veľký piatok - 15:00 korunka Božieho milosrdenstva, 15:15 krížová cesta, 16.00 obrady Veľkého piatku.
Biela sobota - 7:30 posvätné čítanie a ranné chvály, 19:00 veľkonočná vigília.
Veľkonočná nedeľa - 7:30 svätá omša v slovenskom jazyku, 10:30 svätá omša v talianskom jazyku.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019