Dcéry Božskej Lásky spoločne slávili 125 rokov od smrti zakladateľky

TK KBS, mar, kvrp, fc, ml; rp | 15. 04. 2019 10:23Rakúsko 15. apríla (TK KBS) V sobotu 13. apríla 2019 v Breitenfurte v Rakúsku bola oslava 125. výročia odchodu do večnosti Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej, zakladateľky FDC. Zo Slovenska prišlo na oslavu približne 50 pútnikov.

Program začal na breitenfurtskom cintoríne, kde spočívali telesné pozostatky Matky Františky 30 rokov (1894-1924). Sestry z jednotlivých európskych provincií na miesto pôvodného hrobu položili rôzne druhy kvetov, ktoré symbolizovali čnosti Zakladateľky. Procesia z cintorína pokračovala celým Breitenfurtom popri farskom kostole sv. Jána Nepomuckého až ku kláštornému kostolu sv. Jozefa. Tu bola svätá omša, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol viedenský biskupský vikár P. Petrus Hübner OCist. Program ukončila krížová cesta od kláštorného kostola na kláštorný cintorín a modlitba v hrobke Matky Františky.

Na oslavách sa zúčastnila matka generálna sr. Maria Dulce Adams z Grottaferraty pri Ríme, sestry z generalátu, z Maďarska, Česka, Poľska, Chorvátska, Slovenska a Rakúska s laikmi (Zdroje: marianky.sk / kvrps.sk).

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019