Slovenskí darcovia prispeli na postavenie kostola v africkej Ugande

TK KBS, khu, kri; ml | 11. 02. 2019 12:02Uganda 11. februára (TK KBS) V nedeľu 10. februára sa na severe Ugandy v blízkosti mesta  Adjumani v dedinke Una konala posviacka svätyne neustálej adorácie. Kostol postavili vďaka horlivosti a veľkému nasadeniu sestry Margity Kačányiovej zo Slovenska a Kataríny Ririe z Ugandy, ktoré tu pôsobia takmer osem rokov. V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou na mieste vedú centrum Gift of love – HIV centrum pre siroty a zraniteľné deti. Svätyňa bola postavená s finančnou podporou mnohých slovenských darcov v priebehu dvoch rokov. Teraz otvárajú duchovné centrum. Na posviacke sa zúčastnili slovenskí jezuiti Jozef Šofranko a Dušan Bezák a predstavitelia Slovenskej katolíckej charity.

Slávnosť viedol biskup Sabino Ocan Odoki, biskup diecézy Arua, zúčastnilo sa množstvo kňazov, z ktorých mnohí dlhodobo spolupracujú s centrom, rehoľné sestry, predstavitelia regiónu a vyše 600 veriacich.

Uganda, svatyna

„Projekt pre HIV pozitívne a zraniteľné deti, o ktoré sa nemá kto starať, začal v roku 2011. Od roku 2011 až doteraz máme 53 detí, ktoré bývajú v centre. Prostredníctvom Adopcie na diaľku projekt podporuje 600 detí z domácej komunity aj z utečeneckých táborov," hovorí jedna z iniciátoriek Katarína Riria. Infekcia HIV podľa jej slov vedie ľudí do morálnej a citovej deprivácie a sociálnej izolácie. Keďže základom centra je starostlivosť o potreby detí, sestra Margita Kačányiová, jedna z iniciátoriek tohto diela, cítila, že duchovné uzdravenie vedie k obnove a prijatiu. Preto priatelia z charizmatických hnutí a ďalší priaznivci tohto diela pomohli a poskytli podporu, čo viedlo neskôr k zrodu myšlienky duchovného centra neustálej adorácie. Deti zapojené v programe podpory prosili o zásah a požehnanie Pannu Máriu – o podporu a dary pre modlitbové centrum a ich prosby boli vypočuté. Tento kostol pre chudobných a biednych považujeme za Božiu vôľu.

V súčasnosti veľa ľudí trpí na HIV, tuberkulózu, hepatitídu B a iné choroby a jediný, na koho sa môžu obrátiť, je Boh. Avšak všetci sme infikovaní nejakým spôsobom.

Región Adjumani hostí mnohých utečencov z južného Sudánu, najmä deti a matky. Opustili svoju krajinu kvôli vojne a hľadajú pokoj. Toto sú zraniteľní ľudia a ich nádej spočíva jedine v Pánovi. Toto miesto bude kresťanským pútnickým miestom, miestom útočiska, kam každý môže prísť a hovoriť s Bohom v každom čase po celý rok. Toto miesto s neustálou adoráciou bude pre všetky duše, ktoré hľadajú pokoj vo svojich srdciach, najmä pre tých, ktorí sú ohrození vojnou a chorobou. Najbližšie miesto neustálej adorácie v Ugande je v Kampale, vzdialenej 500 km. Kvôli extrémnej chudobe a rastúcim cenám nemôžu ľudia z tejto zapadnutej oblasti cestovať tak ďaleko. Preto sme radi, že teraz aj pre tento zabudnutý kraj je možnosť zažiť takéto duchovné povzbudenie. Okrem toho táto časť krajiny je z času na čas postihnutá vojnou a občianskymi nepokojmi.

Výstavbu a zariadenie duchovné centra podporili slovenskí katolíci. "Sme im veľmi vďační za vypočutie a ich odpoveď na plač chudobných. Toto je veľký dar pre diecézu Arua a univerzálnu Cirkev od slovenských katolíkov. Vďaka každému, kto priložil roku k tomuto dielu, podporil ho alebo sa zúčastnil posviacky budovy kostola a jeho zasvätenia Svätej Trojice," uviedla Katarína Riria.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019