Európska federácia Jeden z nás zakladá Európsku kultúrnu platformu

TK KBS, oou, ako; ml | 09. 02. 2019 15:37Paríž 9. februára (TK KBS) Európska federácia Jeden z nás spája štyridsať členských organizácií z devätnástich štátov Európskej Únie. Jej reprezentanti sa stretnú 23. februára v Luxemburgskom paláci v Paríži na konferencii pod patronátom profesora Francúzskeho inštitútu Rémi Brague a predstavia Európsku kultúrnu platformu Jeden z nás.

Stopäťdesiat mysliteľov z celej Európy vytvorí tím mozgov ( “think tank”), ktorý bude uvažovať nad budúcnosťou Európy. Intelektuáli, filozofi, historici, právnici i lekári sa spájajú v úsilí obnoviť Európu a opäť nastoliť otázku dôstojnosti ľudskej osoby, ako aj jej uživotňovanie v praxi a v zákonoch. Cieľom konferencie je apelovať na rozum a svedomie Európanov. Intelektuálom bude predsedať Jaime Mayor Oreja, prezident Federácie One of Us, bývalý španielsky minister a bývalý člen Európskeho parlamentu.
Európa verí v dôstojnosť človeka

Federácia One of Us bola založená v roku 2014 po úspešnej prvej Európskej občianskej iniciatíve, kedy takmer dva milióny ľudí podpísalo petíciu proti deštrukcii ľudských embryí s názvom Jeden z nás. Federácia sa zaviazala priznať každej osobe bez výnimky ľudskú dôstojnosť a chrániť ľudský život v najzraniteľnejších štádiách jeho vývoja, taktiež v čase choroby, pokročilého veku a na konci života. Kultúrna platforma One of Us je ďalším krokom Európskej federácie Jeden z nás, ktorá sa zrodila ako európska občianska iniciatíva.

Manifest Kultúrnej platform Jeden z nás

Kultúrna platforma predstaví svoje mnohoraké ciele formou kultúrneho manifestu. Manifest je výsledkom štúdie intelektuálov, ktorí sa stretli 26. mája 2018 na fóre vo Valencii a zahŕňa príspevky jeho účastníkov.

Cieľom One of Us v Paríži je opätovne prebrať pracovnú metódu Kultúrnej platformy a budúce projekty. V úvahách zídených sa budú analyzovať etické dilemy, ktoré ohrozujú európsku spoločnosť. Intelektuáli budú hľadať cesty, ako čeliť dilemám a premieňať nebezpečenstvá na príležitosti slúžiace dobru budúcej Európy. Ich úmyslom je spojiť - v pokojnej harmónii - vzájomné pochopenie s rešpektom hodnoty života.

Zdroj: One of Us / Preložila: Anna Kováčová

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019