Svätý Otec prijal členov jubilujúcej Pápežskej akadémie Alfonsiana

TK KBS, RV mh, ls; ml | 09. 02. 2019 17:31Vatikán 9. februára (RV) Pápež František dnes prijal členov Pápežskej akadémie Alfonsiana, ktorá slávi 70. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti Svätý Otec zdôraznil, že oslava ich jubilea prichádza v období, keď sú všetky akademické štruktúry Cirkvi povolané k rozhodnejšiemu úsiliu o prehodnotenie svojich štruktúr a obnovy vlastného poslania.

Pápež zároveň vyjadril dôležitosť pamätať na duchovný odkaz sv. Alfonza, keď povedal:

„Skutočnosť, ktorú je potrebné okolo seba vnímať,  sú predovšetkým utrpenia a nádeje tých, ktorých tisíce foriem moci hriechu odsudzujú k neistote, chudobe a úpadku. Svätý Alfonz si čoskoro uvedomil, že to nie je svet, pred ktorým sa treba chrániť a ešte menej ho odsudzovať, ale uzdravovať ho a oslobodzovať, nasledovať a napodobňovať Krista:  stávať sa viac ľuďmi a zdieľať s nimi ich potreby, znovu prebudiť najhlbšie očakávania srdca, zakúsiť, že každý, aj keď je krehký a hriešny, je v srdci Nebeského Otca a je milovaný Kristom až na kríž. Kto je dotknutý touto láskou, cíti naliehavosť odpovedať láskou.“

Vyučovať v duchu Apoštolskej exhortácie Amoris Leatitia

Pápež František zároveň spomenul aj potrebu chrániť sa pred „nadmernou idealizáciou“ kresťanského života, ktorá nie je schopná prebudiť „dôveru v Božiu milosť“ (porov. Amoris laetitia, 36) a citujúc Apoštolskú exhortáciu Amoris leatitia povedal:

„I keď je pravda, že sa treba starať o celistvosť morálneho učenia Cirkvi, treba vždy venovať osobitnú pozornosť zdôrazňovaniu a povzbudzovaniu najvyšších a najcentrálnejších hodnôt evanjelia, predovšetkým primátu lásky (caritas) ako odpovede na nezištnú iniciatívu Božej lásky. Niekedy je nám totiž zaťažko dať v pastorácii priestor bezpodmienečnej láske Boha.“ (Apošt. ehort. Amoris laetitia, 311).

Na záver Svätý Otec povzbudil členov Akadémie k neustálemu napredovaniu v hľadaní toho, ako môže aj dnes morálna teológia odpovedať na aktuálne otázky dnešného sveta, či už ide o úsilie čeliť etike súčasného individualizmu,  naliehavým otázkam ekologického charakteru, či ako hľadať nové možnosti v biomedicíne, v úsilí o pravý rozvoj ľudskosti v tomto svete.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019