Výročie deklarácie ľudských práv oslávia zasadnutím komisí a rád KBS

TK KBS, khu; ml | 07. 12. 2018 12:20Bratislava 7. decembra (TK KBS) Pri príležitosti 70. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v deň ľudských práv, ktoré si pripomenieme v pondelok 10. decembra, sa uskutoční 10. spoločné zasadanie Rád a komisií KBS, ktoré sa venujú sociálnej problematike. Stretnutie sa uskutočňuje z iniciatívy Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS a Rady Iustitia et Pax, ktorých predsedom je Mons. Peter Rusnák.

"Jedná sa o tieto rady a komisie KBS a partnerov: Sociálna subkomisia Teologickej komisie, Rada Iustitia et Pax, Rada pre pastoráciu v zdravotníctve a SKCH, Rada pre Rómov a menšiny, Rada pre migrantov, utečencov a pútnikov, Rada pre misie, Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru, Bioetická subkomisia, Vojenský ordinariát, Konferencia vyšších rehoľných predstavených ženských a mužských reholí a Fórum kresťanských inštitúcií," hovorí Katarína Hulmanová zo Sociálnej subkomisie KBS.

"Budeme sa venovať prezentácii činnosti jednotlivých rád a komisií a budeme uvažovať nad posilnením a špecifikovaním vzájomnej spolupráce v zmysle toho, ako ju pápež František spojil v rámci Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Súčasťou stretnutia je predstavenie Potravinovej banky Slovenska jej štatutárom, Markom Urdzíkom a predstavenie zámerov zákona o dlhodobej starostlivosti zástupcami Ministerstva zdravotníctva," avizuje Katarína Hulmanová

V roku 2018 sa Sociálna subkomisia sústredila na mladých a Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Pápež František vyhlásil kampaň One Million for the Pope (Som jedným z milióna pre pápeža) a pozýva mladých, aby vyjadrili sociálne učenie Cirkvi vo svojich životoch. Ako nástroj ponúka DOCAT, zrozumiteľné pretlmočenie náuky do jazyka mladých, ktorý vyšiel na Slovensku pri príležitosti P18 v Spolku sv. Vojtecha. Sociálna subkomisia sa zapojila aktívne do tejto kampane a do P18, najmä ponukou k dobrovoľníctvu v charitatívnych a sociálnych iniciatívach v rámci Popoludnia angažovanosti, ktoré sa konalo v júli 2018.

Rada Iustitia et Pax pripravuje na jeseň budúceho roka 2019 na Slovensku spoločné zasadanie Rád a komisí Iustitia et Pax z celej Európy.

-
Snímka: Ilustračná (Sociálna subkomisia KBS)

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019