O dôležitosti čitateľa v procese čítania Svätého písma hovorí nová kniha

TK KBS, fra; ml | 06. 12. 2018 10:06Ružomberok 6. decembra (TK KBS) V týchto dňoch vo vydavateľstve Verbum – Katolíckej univerzity v Ružomberku vychádza vedecká biblická publikácia Dôležitosť čitateľa v biblickej interpretácii. Jej autormi sú prof. František Trstenský a Mgr. Martin Trojan. Pre autorov sa pri vzniku publikácie stali východiskom otázka, akým spôsobom vstupuje čitateľ pri procese čítania Svätého písma do interpretácie textu a ako táto skutočnosť môže vplývať na skúmanie textu tak dôležitého, akým je Sväté písmo.

Kniha je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola nastavuje pozornosť na čitateľa, ktorý je súčasťou vzťahu medzi autorom, textom a čitateľom. Druhá kapitola sa zaoberá čitateľom v nás a jeho zrodom. Pri čítaní Svätého písma nepotrebujeme byť nevyhnutne vedcami, ale uvedomelými čitateľmi. Tretia kapitola skúma vlastnosti čitateľa, ktoré sú potrebné na dosiahnutie pozitívnych výsledkov v procese biblickej exegézy. V záverečnej štvrtej kapitole autori ponúkajú pohľad na konkrétne miesto čitateľa v rámci biblickej interpretácie, pričom upozorňujú aj na nebezpečenstvá, ktoré hrozia pri príliš subjektívnom prístupe.

Mgr. Martin Trojan pochádza z Oždian. Je kňazom Rožňavskej diecézy. Momentálne pôsobí ako kaplán vo farnosti Divín.  Prof. František Trstenský pochádza z Tvrdošína. Je kňazom Spišskej diecézy. Prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí.

Kniha má rozsah 136 strán vo formáte A5 a bude v predaji v kresťanských kníhkupectvách. 


[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019