Predseda KBS: Židia a kresťania dokážu spolu vychádzať napriek ranám

TK KBS, szv; ml | 04. 12. 2018 11:30Bratislava 4. decembra (TK KBS) Uzdravenie bolestných rán minulosti si bude žiadať ešte dlhý čas. Je však dôležité týmto smerom vykročiť a napredovať. Nesmieme dopustiť, aby sa zopakovali tragédie, ku ktorým došlo v minulosti a ktorých bolestné dôsledky stále poznačujú aj našu súčasnosť. V Bratislave to dnes povedal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS). "Pre celú našu spoločnosť, v ktorej sa dnes šíria polarizačné, či dokonca nepriateľské nálady, chceme vydať dôležitý signál: židia a kresťania chcú a dokážu spolu vychádzať, aj napriek rozdielom a vážnym ranám z minulosti," povedal na kolokviu Medzi Jeruzalem a Rímom. KBS ho pripravila spolu s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Pri tejto príležitosti prinášame plné znenie príhovoru arcibiskupa Zvolenského.

-

Eminencia, Excelencie, ctení hostia, vážené dámy a páni,
 
dovoľte mi, aby som vás v mene Konferencie biskupov Slovenska privítal na dnešnom kolokviu Medzi Jeruzalemom a Rímom. Dôvodom pozvania na toto stretnutie je uvedenie slovenského vydania desiatich dokumentov, ktoré sú úzko späté s obnovením a rozvojom dialógu medzi kresťanmi a židmi. Teším sa vašej prítomnosti a vážim si ju, pretože dnešné podujatie vnímam ako vzácnu príležitosť na predstavenie úsilia o lepšie porozumenie. 
 
22. októbra 1974 vznikla na pokyn pápeža Pavla VI. Komisia pre náboženské vzťahy so židmi. Už počas II. Vatikánskeho koncilu (pri príprave dokumentu Nostra Aetate) sa ukázala naliehavá potreba venovať vzťahom so židovským náboženstvom väčšiu pozornosť. Po skončení koncilu, z početných neformálnych stretnutí medzi zástupcami rímskej kúrie a predstaviteľmi židovskej komunity vzišla myšlienka  usporiadať oficiálne podujatie: to sa uskutočnilo v Ríme 20. až 23. decembra 1970. Na jeho základe bol vytvorený Medzinárodný katolícko-židovský Liaison výbor, a následne aj Komisia pre náboženské vzťahy so židmi. Tá pôsobí vo Vatikáne v rámci Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.
 
Dnes sa na našom podujatí tešíme prítomnosti predsedu tejto pápežskej rady, pána kardinála Kurta Kocha, i sekretára spomínanej komisie, pátra Norberta Hofmanna. Vatikánska komisia pre náboženské vzťahy so židmi sa stala vzorom pre vytváranie podobných ustanovizní na národných úrovniach. A tak, hoci s odstupom času, aj pri Konferencii biskupov Slovenska – na základe rozhodnutia plenárneho zasadania - 16. októbra 2017 vznikla osobitná sekcia, Komisia pre náboženské vzťahy so židmi, ktorá je súčasťou Rady pre ekumenizmus KBS. 
 
Podobne ako vo Vatikáne, aj u nás vytvoreniu tejto platformy predchádzal rozvoj osobných vzťahov, za ktorý som vďačný súčasnému predsedovi Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, p. Igorovi Rintelovi, i generálnemu biskupovi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, p. Milošovi Klátikovi. Práca vytvorenej komisie sa teda môže oprieť o reálne priateľské kontakty, ktoré chceme udržiavať aj do budúcna. Prvý cieľ, ktorý si vytýčili členovia novej komisie, bolo vydanie slovenského prekladu kľúčových dokumentov židovsko-kresťanského dialógu – od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím. Štyri z týchto dokumentov sú priamo z dielne pápežskej Komisie pre náboženské vzťahy so židmi: u niektorých ide o obnovené, u ďalších o celkom prvé vydanie na Slovensku. 
 
Dovoľte mi aj z tohto miesta poďakovať členom komisie – tak na katolíckej ako aj židovskej strane – za ich prácu na tomto diele. Osobitne chcem oceniť úsilie pani doktorky Lucie Hidvéghyovej, ktorá sa ujala úlohy zostavovateľky a publikáciu odborne revidovala za katolícku stranu, a pána doktora Maroša Borského, ktorý dielo redigoval za židovskú komunitu. Táto publikácia je mimoriadne hodnotná nielen preto, že podáva obraz židovsko-kresťanského dialógu za posledných 70 rokov,  ale aj preto, že umožňuje pochopiť východiská tohto dialógu, a tiež to ako sa tieto východiská postupne ustálili. Dáva možnosť pozrieť sa na náš vzájomný vzťah z obidvoch strán, a vnímať jeho pozitívne, aj problematické oblasti. 
 
Z môjho pohľadu je táto kniha cenná, lebo katolíkom ponúka príležitosť oboznámiť sa so skutočným a komplexným obsahom učenia Cirkvi vzhľadom na náš vzťah k židovskému náboženstvu. Ako je dobre známe, a vidíme to aj na príklade početných vyjadrení vo verejnej sfére, spoločnosťou stále kolujú mýty, ktoré svedčia o neznalosti skutočnej katolíckej náuky. V tomto smere je vydanie slovenského prekladu dokumentov potrebné a užitočné, a verím, že prispeje k zlepšeniu situácie: je zrejmé, že by si ho mal prečítať každý, kto sa chce z katolíckeho prostredia adekvátne vyjadrovať k čomukoľvek v tejto oblasti. 
 
Okrem toho je však pre kresťanov veľmi hodnotné prečítať si, ako túto problematiku vnímajú židia. Na oboch stranách došlo za posledné desaťročia k dôležitým posunom, ktoré sa nerodili ľahko a niektorí ich dokonca vnímali skepticky. Ako tento proces prebiehal, prečo sa vydal smerom, ktorým sa dnes uberá, aké sú prekážky a výzvy na ďalšej ceste, o tom všetkom sa možno dočítať v tejto knihe.
 
Uzdravenie bolestných rán minulosti si bude žiadať ešte dlhý čas. Je však dôležité týmto smerom vykročiť a napredovať. Nesmieme dopustiť, aby sa zopakovali tragédie, ku ktorým došlo v minulosti a ktorých bolestné dôsledky stále poznačujú aj našu súčasnosť. Pre celú našu spoločnosť, v ktorej sa dnes šíria polarizačné, či dokonca nepriateľské nálady, chceme vydať dôležitý signál: židia a kresťania chcú a dokážu spolu vychádzať, aj napriek rozdielom a vážnym ranám z minulosti. 
 
Našim cieľom nie je dominancia, či presadenie tej "svojej pravdy" - za každú cenu. Naopak, chceme sa usilovať o autentickejšie poznanie a rešpektovanie druhého. Neznamená to rozriedenie vlastnej identity, ale ani spochybňovanie tej druhej. Poučení minulosťou, snažíme sa menej sústrediť na to, čo nás rozdeľuje, a všímať si predovšetkým, čo nás spája. A takýto signál chcem vyslať aj celej spoločnosti. Dovoľte mi vyjadriť nádej, že tomu napomôže táto publikácia, aj naše dnešné stretnutie: verím, že sa stane hodnotnou súčasťou našej stabilnej spolupráce. Ďakujem za vašu pozornosť.

-

Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup metropolita
predseda Konferencie biskupov Slovenska

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019