Bl. Anna Kolesárová je patrónkou prvákov cirkevnej školy v Trebišove

TK KBS, vczs; ml | 14. 09. 2018 13:25Košice 14. septembra (TK KBS) Patrónkou prvákov sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove stala nová blahoslavená Anna Kolesárová. Každý rok si prichádzajúce deti volia svojho patróna triedy, ktorým sa pre tohtoročných prvákov stala Anna Kolesárová a pod jej ochranou budú postupne dozrievať až do deviateho ročníka.

Prváci sa pod vedením svojej učiteľky Miriam Chylovej zúčastnili svätej liturgie v školskej kaplnke, ktorú celebroval duchovný správca školy Tomáš Haburaj. Ten pri tejto príležitosti požehnal deťom aj nové aktovky a učebné pomôcky, ktoré budú žiaci používať v škole. V homílii poukázal nato, že ako žiaci potrebujú školské pomôcky a učebnice, aby sa niečo naučili, tak v duchovnom živote potrebujú vieru a modlitbu, aby spoznávali Boha.

V závere sv. liturgie boli deťom odovzdané osobitné modlitby a odznaky s vyobrazením blahoslavenej Anky Kolesárovej, ktoré si deti pripevnili na požehnané aktovky, aby ich tak nová blahoslavená sprevádzala celým životom.

TK KBS informovalo vedenie CZŠ sv. Juraja

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019