KBS prináša na webe apoštolskú exhortáciu pápeža Gaudete et exsultate

TK KBS, egu; ml | 14. 09. 2018 09:30Bratislava 14. septembra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zverejnila na svojej webstránke www.kbs.sk preklad apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Gaudete et exsultate (O povolaní k svätosti v súčasnom svete). Dokument preložil Martin Kramara. Online ju prinášame po tom, ako ju v knižnej podobe vydal Spolok sv. Vojtecha.
 
Svätý Otec v dokumente predstavuje svätosť ako jedinečné osobné povolanie od Boha pre každého človeka. Vo svojej tretej apoštolskej exhortácii pápež František reflektuje povolanie k svätosti a upozorňuje na spôsoby, ako môžeme na túto výzvu odpovedať v dnešnom modernom svete. „Mojím skromným cieľom je, aby znovu, ešte raz zaznelo povolanie k svätosti,“ píše v úvode pápež František. Jadrom dokumentu, ktorý je svojím rozsahom polovičný oproti prvej Františkovej exhortácii Evangelii gaudium, sú Ježišove blahoslavenstvá a jeho kritériá, podľa ktorých budeme súdení. Svätý Otec rad radom predstavuje charakteristiky svätosti u kresťana súčasnosti, medzi ktorými nechýbajú napr. odvaha, radosť, zmysel pre humor, trpezlivosť, stála modlitba a spojenie so spoločenstvom. O svätosti hovorí v zmysle „logiky daru a logiky kríža“ ako o duchovnom zápase, ktorý si vyžaduje bdelosť a rozlišovanie za pomoci Ducha Svätého.

Exhortácia Gaudete et exsultate je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola ponúka meditáciu nad výzvou k svätosti, v druhej kapitole Svätý Otec upozorňuje na dvoch subtílnych nepriateľov svätosti, za ktorých považuje súčasný gnosticizmus a pelagianizmus. V tretej kapitole sa pápež František zamýšľa nad tým, čo musí človek urobiť, aby bol dobrým kresťanom a odpoveď musí podľa neho každý nájsť v tom, čo nám hovorí Ježíš v reči na vrchu. Štvrtá kapitola je venovaná niektorým aspektom povolania k svätosti v dnešnom svete. Za mimoriadne dôležité považuje pápež František húževnatosť, trpezlivosť a pokoru, radosť a zmysel pre humor, odvahu a nadšenie či ustavičnú modlitbu. V poslednej kapitole hovorí Svätý Otec o dôležitosti zápasu a bdelosti. Vyzýva nás, aby sme využívali dar rozlišovania, lebo „bez múdrosti rozlišovania sa môžeme ľahko zmeniť na bábky vydané napospas momentálnym tendenciám“.

PLNÉ ZNENIE exhortácie je možné nájsť TU

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019