Šaštín privíta už cez víkend Národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii

TK KBS, mja; ml | 13. 09. 2018 09:00Šaštín 13. septembra (TK KBS) Už v najbližších dňoch privíta národná svätyňa, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach, tisíce veriacich z celého Slovenska pri príležitosti celonárodnej púte a sviatku Patrónky Slovenska. Pre pútnikov rôznych vekových kategórií je na púti pripravený bohatý duchovný program, ktorý potrvá tri dni.

Ústredným momentom národnej púte bude v sobotu 15. septembra o 10:30 h svätá omša za účasti biskupov. Hlavným celenbrantom svätej omše bude bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. Kazateľom bude eparchiálny biskup Eparchie Parma (USA) Mons. Milan Lach SJ. Popoludní odštartuje sprievodný program a program pre rodiny s deťmi. Detaily programu je možné nájsť na plagáte

V nedeľu 16. septembra sa uskutoční tradičná Púť seniorov a chorých, hlavným celebrantom a kazateľom na svätej omši so začiatkom o 10.30 hod. bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Počas celej púte budú k dispozícii kňazi, ktorí budú vysluhovať sviatosť zmierenia.


-----------------------------------------------------------------

Program Národnej púte v Šaštíne:

SVIATOSŤ ZMIERENIA budú kňazi udeľovať počas celej púte.

14.9. piatok
POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA
12.00 Po stopách Titusa - pešia púť s otcom biskupom od Moravy do Šaštína
17.00 Mariánska hodinka - spoločenstvo MZK
18.00 Svätá omša
20.00 Svedkovia nádeje - modlitbový večer (mladí zo Šaštína)
21.00 Príchod pútnikov do Šaštína
22.00 Milosrdný Samaritán (átrium kláštora)
divadlo a svedectvá (komunita Cenacolo)
23.00 Modlitba chvál - Dominika Gurbaľová

15.9. sobota
HLAVNÁ PÚŤ
00.00 Polnočná svätá omša
Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup
01.30 Adorácia mladých za mladých
03.00 Krížová cesta
05.00 Svätá omša
06.00 Ruženca
07.00 Svätá omša
08.00 Svätá omša
09.15 Ruženec
10.30 Slávnostná svätá omša
Mons. Milan Lach SJ, eparchiálny biskup Eparchie Parma v USA
13.30 Program pre rodiny s deťmi (oratko)
14.00 Akatisť k Bohorodičke (bazilika)
15.00 Komorný orchester Zoe (bazilika)
14.30 - 18.00 Cliptime pre mladých - workshopy, prednášky, hry (oratko)
16.00 Pútnické atrium - pásmo slova/hudby o odvahe vo viere - Imrich Tóth, Peter Janků, Sára Jarková & band (átrium kláštora)
18.30 Svätá omša
Mons. Imrich Tóth, rektor Slovenskej katolíckej misie v Paríži, hudobný sprievod: Františkánska schóla, Bratislava
20.00 Nepolepšiteľný svätec - divadelná hra SND o S. Krčmérym (átrium kláštora)
23.00 Večerné modlitby chvál - Piar Music (bazilika)
24.00 Polnočná svätá omša

16.9. nedeľa
PÚŤ SENIOROV A CHORÝCH

07.00 Svätá omša
08.30 Svätá omša
10.30 Slávnostná svätá omša púte seniorov a chorých
(Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup)
12.00 Modlitba Anjel Pána a požehnanie devocionálií
14.30 Mariánska hodinka

-----------------------------------------------------------------

Organizačné pokyny k doprave počas Národnej púte v Šaštíne

V sobotu 15. septembra 2018 sa v meste Šaštín-Stráže bude konať tradičná Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska. V súvislosti s touto púťou treba rátať s niekoľkými dopravnými obmedzeniami.

V čase od 9.00 do 14.00 hod. bude uzavretá cesta na Hviezdoslavovej ulici od križovatky z cestou č. 500 až po poštu. Čas uzávery môže byť podľa potreby predĺžený rozhodnutím Dopravnej polície. Okrem toho na tejto ceste od piatku 14. 9. od 18.00 hod. až do ukončenia podujatia platí pre vozidlá zákaz státia.

Organizované pútnické skupiny môžu autobusmi prísť na výstupnú zastávku pri bazilike. Po vystúpení pútnikov budú autobusy organizátormi a príslušníkmi polície nasmerované na záchytné parkoviská. Z rovnakého miesta budú pútnici po skončení svätej omše nastupovať do svojich autobusov.

Individuálni pútnici, ktorí prídu na podujatie osobnými autami nech použijú záchytné parkoviská pri vjazdoch do mesta, presne podľa pokynov organizátorov a polície. Z najvzdialenejších parkovísk pri vjazdoch do mesta z Kútov a Borského Mikuláša bude pre pútnikov vedená bezplatná kyvadlová doprava.

Kyvadlová doprava bude v smere k bazilike premávať v čase od 8.00 do 10.15 hod. a v smere k parkoviskám od 12.00 do 14.00 hod. Parkovanie v blízkosti baziliky nebude možné.

Všetkých pútnikov prosíme, aby na púť prišli v dostatočnom predstihu a predišli tak možným komplikáciám. Pre bezproblémový priebeh akcie je nevyhnutné dodržiavať pokyny príslušníkov Policajného zboru, Dobrovoľného hasičského zboru a organizátorov.

-----------------------------------------------------------------

Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci s organizátormi púte už tradične vypraví mimoriadne vlaky na linkách z Prievidze a zo Zlatých Moraviec. Trasy a časový harmonogram týchto vlakov sú uvedené v plagátoch, ktoré je možné nájsť na stránke www.bazilika.sk/narodnaput/vlaky. Pútnické vlaky sú časovo prispôsobené tak, aby boli pútnici v Šaštíne pred začiatkom slávnostnej omše so začiatkom o 10:30 h.

Viac informácií o národnej púti nájdete na www.bazilika.sk alebo i na podstránke www.bazilika.sk/narodnaputa tiež na Facebook konte Bazilika Sedembolestnej.

-----------------------------------------------------------------

Pre vstup do Press centra (k dispozícii internet i prenos svätej omše) je nutné sa akreditovať. Urobiť tak môžete žiadosťou na e-mailovú adresu: miroslav.janak@gmail.com. Následne Vám zašleme Zmluvu na akreditáciu. Akreditovaní novinári budú mať prístup aj do koridorov pred hlavným oltárom.

TK KBS informoval Miroslav Janák

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019