Konferencia biskupov Slovenska udelila po deviatykrát cenu Fides et ratio

TK KBS, ml; ml | 12. 09. 2018 19:30Bratislava 12. septembra (TK KBS) Dvaja noví laureáti si dnes, v stredu 12. septembra 2018, prevzali ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou (rozumom) Fides et ratio. Cenu im udelila Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Urobila tak na návrh jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorej predsedá ordinár Mons. František Rábek. Vybrala z 10 návrhov. Ceremoniál sa uskutočnil v bratislavskom Primaciálnom paláci. Biskup Rábek odovzdal cenu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom. Ocenenie si prevzali prof. Zlatica Plašienková a prof. Eduard Bublinec. Slávnosti, na ktorej sa zúčastnila aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, predchádzala svätá omša za vedcov v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

KBS udelila toto ocenenie už po deviatykrát. Udeľuje ho pri príležitosti výročia vydania encykliky pápeža Jána Pavla II. Fides et ratio (Viera a rozum). Katolícka cirkev ním chce vyjadriť úctu vedcom, ktorí svojím pôsobením a vedeckou činnosťou prispievajú k dialógu vedy a viery. Zmyslom je motivovať ich pre výnimočné kresťanské svedectvo v tejto oblasti a vyjadriť dialóg vedy a viery, či viery a rozumu, ako vyplýva z názvu pápežskej encykliky, podľa ktorej je ocenenie pre vedcov pomenované. „Rozum človeka sa neznehodnocuje, ani sa neznižuje tým, že dáva súhlas k obsahu viery," píše pápež Ján Pavol II. v encyklike Fides et ratio.

Slávnostné laudatio k oceneniu profesorky Plašienkovej Dr. Mária Hajdúková. K oceneniu prof. Bublinca vystúpil s laudačnou rečou prof. Viliam Pichler. Laureáti sa prevzatí ocenenia prihovorili prítomným s prednáškami (k dispozícii sú TU a TU). V závere pridala slová poďakovania ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Na slávnosti sa zúčastnil aj bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, rektor Univerzity Komenského prof. Karol Mičieta, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko, ďalší predstavitelia vedeckej, akademickej, spoločenskej a náboženskej obce, rodina a priatelia ocenených.

Po prvýkrát cenu biskupi udelili v roku 2010. Cenu vtedy prevzal vedec Július Krempaský. O rok neskôr ju získali profesori Jozef Tiňo a Ján Letz. Za rok 2002 získali ocenenie kardinál Jozef Tomko, biologička Oľga Erdelská a astronóm Anton Hajduk, in memoriam. Potom si ocenenie prevzali fyzik Jozef Ďurček, psychológ Michal Stríženec a Imrich Staríček, in memoriam. Potom ocenili Mons. Marcela Sáncheza Sorondu, kancelára Pápežskej akadémie vied vo Vatikáne, a prof. Emília Hrabovec, prodekanku Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr si ocenenie prevzali profesor geológie Peter Holec z KU v Ružomberok, prorektor Trnavskej univerzity Ladislav Csontos a prof. Igor Túnyi, in memoriam. Ďalej prevzali ocenenie prof. Jozef Glasa, doc. Ivan Chalupecký a doc. Mikuláš Blažek, in memoriam. Vlani boli vybranými osobnosťami Viliam Novák a Mons. Gašpar Fronc.

K správe bolo vydané FOTO.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019