Mariazell privíta najblizšiu nedeľu opäť tradičnú púť rakúskych Rómov

TK KBS, kath, lhr; ml | 10. 08. 2018 09:23Mariazell 10. augusta (KAP) Už po 23-krát sa koná v nedeľu 12. augusta tradičná púť rakúskych Rómov do Mariazellu. Aj tento rok bude svätej omši v bazilike, ktorá je naplánovaná o 10:00 h, predsedať viedenský biskup Franz Scharl. Po slávnostnej bohoslužbe sa Rómovia predstavia pred bazilikou s menšími kultúrnymi vystúpeniami a nasledovať bude agapé. Púť bude popoludní zakončená pobožnosťou.

Púť Rómov (najmä z časti Burgenland) do štajerského mariánskeho pútnického miesta je stáročnou tradíciou, ktorá bola počas nacistického režimu prerušená a v auguste roku 1996 ju znovu oživili rakúske rómske združenia spolu s bývalým dlhoročným superiorom v Mariazelli a terajším biskupským vikárom pre púte v diecéze Eisenstadt, P. Karlom Schauerom.

Biskup Scharl je pri Rakúskej biskupskej konferencii od roku 2015 zodpovedný za oblasť pastorácie Rómov a Sintov (pozn. prekladateľa: tiež sintskí Rómovia, podskupina Rómov, žijúca i v Rakúsku či Nemecku, ich jazykom je sintská rómčina, ktorá obsahuje mnoho germanizmov). Odvtedy sa usiluje, aby boli Rómovia a Sintovia výraznejšie integrovaní do cirkevného života. Stále existujúce vylúčenia, tak v Cirkvi, ako aj v spoločnosti, treba prekonávať, povedal biskup Scharl v interview pre Kathpress: „Musíme náš úprimný záujem o Rómov a Sintov podrobiť skúške a musíme im ukázať, že patria do Cirkvi, do Božej rodiny“. A to medziiným znamená i to, že je potrebných viac cirkevných finančných prostriedkov pre pastoráciu Rómov a Sintov, apeluje biskup na diecézy a ďalej zdôrazňuje, že po finančnej, personálnej a obsahovej stránke je na tomto špecifickom poli pastorácie ešte „veľa voľného priestoru“.

Púť Rómov do Mariazellu nie je jedinou takouto iniciatívou v Rakúsku. Od roku 2016 sa koná i púť Sintov do farnosti Karnabrunn v regióne Weinviertel. Posledná takáto púť, ktorú tiež viedol biskup Scharl, sa konala 19. mája. Ešte v roku 2017 skomponoval vlastnú sinti hudbu z poverenia biskupa Scharla sinti-hudobník Zipflo Weinrich. Biskup to zdôvodnil tak, že chce viac integrovať do katolíckej bohoslužby kultúru Sintov a Rómov. Podobné omšové spevy sú potrebné aj v rómskej hudbe, povedal biskup.

V Rakúsku žije okolo 40 000 Rómov a Sintov. Od 90. rokov minulého storočia sa tamojšia Katolícka cirkev vo väčšej miere snaží angažovať v prospech Rómov a Sintov, či už v rámci biskupskej konferencie alebo jednotlivých diecéz, ako je tomu v Burgenlande. Mnoho Rómov a Sintov je rímo-katolíkov, sú však aj evanjelici, pravoslávni, či moslimovia. Najmä v mestách sa čoraz viac Rómov obracia k tzv. slobodným cirkvám.

Zvláštnu pozornosť venuje Scharl i pastorácii Jenišov (európski kočovníci, ich spôsob života i jazyka je blízky Rómom, no nie sú rómskym etnikom). A tak sa asi v polovici júla zúčastnil na týždňovej púti Jenišov do švajčiarskeho kláštora Einsiedeln, ktorú organizovala Švajčiarska biskupská konferencia. Program bol bohatý: katechézy, sväté omše, práca s Písmom a príprava mnohých Jenišov na prijatie sviatosti krstu, svätého prijímania a/alebo sviatosti birmovania. Aj tieto skúsenosti chce biskup Scharl využiť vo svojej práci s Jenišmi v Rakúsku.


Národnostná skupina Jenišov („kočovný ľud“) nie je v Rakúsku oficiálne uznaná. Preto tiež neexistujú odhady o počte Jenišov v Rakúsku. Často sa zvykne sa uvádzať, že ich odhadovaný počet v Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku je 100 000.

Zdroj: www.kathpress.at / Preložila: Ľubica Hricová

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019