Veriaci jubilujúcich farností Košickej eparchie putovali do Solúna

TK KBS, TSKE jg; pz | 12. 07. 2018 14:01Košice 12. júla (TK KBS) Pri príležitosti osláv 200. výročia farských chrámov v Trhovišti a Belži, krátko po vyhlásení Jubilejného roka pre tieto farnosti, putovali veriaci 1. – 9. júla na Farskú jubilejnú púť Po stopách sv. Sedmopočetníkov.

Takto sa chceli poďakovať žiakom vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda za ich veľkú odvahu a horlivosť pri ohlasovaní radostnej zvesti evanjelia. Päťdesiat pútnikov doplnili piati farníci zo Sobraniec so svojim duchovným otcom. Navštívili hlavné mesto Macedónska Skopje, kde sa albánskym rodičom narodila sv. Matka Tereza a v katolíckej katedrále dostali požehnanie od gréckokatolíckeho biskupa Kira Stojanova. Potom ich kroky smerovali do Ochridu, na miesto kde sa uchýlil sv. Kliment a sv. Naum. V Berate v Albánsku slávili svätú liturgiu pri ostatkoch sv. Gorazda.

Záver púte patril gréckemu Solúnu, kde vyrastali sv. Cyril a sv. Metod a pri ostatkoch sv. Demetra prosili, aby viera, ktorá sa skrze solúnskych bratov dostala až na Slovensko, zostala naďalej živá a prítomná v týchto farnostiach.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019