Na rímskej Gregoriane obhájil doktorát kňaz Nitrianskej diecézy Jozef Vojtek

TK KBS, RV jb; ml | 14. 06. 2018 14:30Rím 14. júna (RV) Kňaz Nitrianskej diecézy Jozef Vojtek dňa 13. júna 2018 úspešne obhájil doktorát na Inštitúte spirituality Teologickej fakulty Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme. V dizertačnej práci sa venoval téme „Preskúšaná kresťanská viera ako dar budúcim generáciám. Príspevok Slovenska v čase komunizmu a demokracie v rokoch 1948 – 2015“.

Prácu písanú v angličtine (The experienced Christian Faith as a Gift for future Generations. The Contribution of Slovakia at the time of Communism and Democracy in 1948-2015) obhájil Jozef Vojtek pred komisiou s predsedom prof. Antonom Witwerom SJ. Moderátorom doktoranda bol prof. Ján Ďačok SJ, oponentom prof. Mihály Szentmártoni SJ.

Čerstvý doktor teológie mal počas svojich štúdií v Ríme komunitné zázemie v Pápežskom kolégiu Nepomucenum, ktorého členovia nechýbali ani pri obhajobe, spolu so zástupcami Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda i ďalšími zo slovenskej i českej komunity v Ríme.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019