Na konferencii historikov vo Vatikáne vystúpila profesorka Emília Hrabovec

TK KBS, RV jb, ehr; ml | 14. 06. 2018 07:46Vatikán 14. júna (RV) Svätý Otec František prijal v stredu 13. júna na osobitnej audiencii účastníkov výročnej konferencie Medzinárodného výboru pre dejiny kresťanstva CIHEC, ktorá na pozvanie Pápežského výboru pre historické vedy po prvýkrát v dejinách organizácie zavítala na vatikánsku pôdu (12. - 14. júna 2018). Medzi troma desiatkami historikov bola aj prof. Emília Hrabovec z Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Konferencia mala tému Religion, Diplomacy and Peace (Náboženstvo, diplomacia a mier) a zúčastnili sa jej prominentní historici z viac než dvoch desiatok štátov z celého sveta. Hostiteľa – Pápežský výbor pre historické vedy zastupovala jeho slovenská členka Emília Hrabovec, ktorá predsedala jednému zo štyroch zasadnutí a sama vystúpila s príspevkom venovaným postoju pápeža Pia XI. k mníchovskej kríze 1938.

Skupinu v medzinárodnom zložení z viacerých kontinentov prijal Svätý Otec v priestoroch pri Aule Pavla VI. ráno pred generálnou audienciou. Vo svojom neočákavanom príhovore zdôraznil aktuálnosť témy v čase, keď na celom svete zúria početné vojenské konflikty, a dôležitosť pokory v diplomacii i pri hľadaní mieru, bez ktorej sa diplomaticko-politické úsilia menia na zápas o materiálne bohatstvo či moc.

Jeho spontánne slová pretlmočila prítomným akademikom prof. Emília Hrabovec, ktorá ako členka Pápežského výboru pre historické vedy moderovala aj jeden z blokov konferencie.

Na odbornom podujatí, ktorého dejiskom bolo Pápežské kolégium Teutonicum v areáli Vatikánu sa okrem Pápežského výboru pre historické vedy na čele s prof. Bernardom Ardurom OPraem podieľal aj Medzinárodný výbor pre štúdium dejín kresťanstva (Commission Internationale d’Histoire et d’Études du Christianisme) pod vedením prof. Andersa Jarlerta z Lundskej University vo Švédsku.

Snímka: Archív TK KBS

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019