Pondelok po Turícach slávime spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi
Pezinský organ sa bude uchádzať o zápis medzi národné pamiatky
Žilinská diecéza pozvala veriacich k modlitbe pred vysviackami kňazov
DKÚ vydal posledné tohtoročné číslo katechetických ozvien v tomto roku